Návštěva Lidic

Památník v Lidicích jsme navštívili téměř v předvečer výročí jejich vypálení a tak jsme kromě stálé expozice mohli sledovat také nácvik pietního obřadu. Historické dokumenty zajímavou formou doplnily informace, které chlapci získali v programech věnovaných tématu Lidic¨v rámci výuky.