Spolupráce s centrem Paprsek

Navázali jsme spolupráci s Dětským centrem Paprsek (denním stacionářem), kde jsme zároveň absolvovali exkurzi, ze které byli chlapci plni dojmů. Věříme, že tato spolupráce bude přínosná pro obě strany!