Spolupráce s oddílem Jupiter

Od dubna jsme začali pravidelně každý týden docházet do oddílu Jupiter v Řevnicích (www.hipojupiter.cz), kde si chlapci mají možnost osvojit základy práce s koňmi a jízdy na nich. Chlapci si tuto aktivitu velmi oblíbili.
Děkujeme oddílu Jupiter za tuto možnost a těšíme se na další spolupráci!