Výlet do Koněprus

Na začátku června jsme absolvovali výlet s tématickou přednáškou v Koněpruských jeskyních.