Beseda s PČR a návštěva botanické zahrady

V červenci byla příležitost k besedě s příslušníky MO PČR Krakovská a k návštěvě botanické zahrady.