Návšteva v DC Paprsek

Na konci června jsme po delší přestávce, vynucené opatřeními v souvislosti s onemocněním Covid 19, navštívili DC Paprsek na Proseku (https://www.dcpaprsek.org/). Navázali jsme tak na dlouhodobou spolupráci s tímto střediskem a byli jsme rádi, že jsme se mohli znovu potkat s klienty centra i jeho zaměstnanci, kteří v denním stacionáři pečují o osoby s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Další skupina našich chlapců měla tak příležitost seznámit se s činností centra i jeho klienty. Strávili jsme společně příjemné dopoledne a zazpívali si při kytaře. Těšíme se na další akce, v plánu máme pomoci pracovníkům centra při výletě s imobilními klienty.