Výlet s prohlídkou skanzenu Mayrau

V rámci „Vlastivědného okénka“ se uskutečnil výlet do Hornickému skanzenu Důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna.