Štrůdliáda v DC Paprsek

Již podruhé jsme se na začátku listopadu 4. 11. 2022 zúčastnili akce DC Paprsek nazvané „Štrůdliáda“. Ta má v DC již několikaletou tradici a každý rok se všichni snaží o překonání rekordu v délce řady štrůdlů, které jednotliví hosté a pracovníci připraví. I my jsme jako příspěvek k této akci štrůdly napekli a letos poměrně velkou měrou přispěli k tomu, že byl rekord (z roku 2018) opravdu překonán. Letošní řada měřila více než 21 metrů. Všichni v DC oceňovali, že se kluci přičinili a ti byli zase nadšeni ze závěrečné ochutnávky mnoha druhů dalších štrůdlů.