Legální graffity

Chlapci z výchovné skupiny Vratislavova si v pondělí 7. 11. 2022 vyzkoušeli tvorbu graffity na legální ploše v ulici Podolská. Tvorby se chopili velmi kreativně, a na své dílo tak mohli být patřičně hrdí.