Zoo Praha

Na konci listopadu chlapci navštívili Zoo Praha. V průběhu prohlídky ve skupinkách zpracovávali úkoly z pracovních listů a díky jejich plnění si zjišťovali o zvířatech různé informace. Každý z kluků si v ZOO našel nějakou část, která jej velmi zajímala, všichni získali nové poznatky a zároveň trochu procvičili nohy.