Revolution train

Skupina 10 chlapců 24. 2. 2023 dopoledne v rámci programu diagnostické třídy navštívila vlakovou soupravu Revolution train. Šest vagonů soupravy je uzpůsobeno do podoby multimediálních sálů. V nich chlapci v několika rovinách sledovali příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti; tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stali jeho účastníky. Pro chlapce byla návštěva nejen zajímavá, ale i poučná. Dále bude využita při skupinách v rámci adiktologické péče, které jsou pravidelně zařazovány do výchovně vzdělávacích činností.