Den světla

V pátek 24. 3. 2023 jsme s chlapci v rámci programu diagnostické třídy navštívili Dům světla (projekt České společnosti AIDS pomoc). Ten od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám v těžké osobní či sociální situaci. V přednáškovém sále v Domě světla v Praze na Florenci hoši absolvovali besedu zaměřenou na sexuální zdraví, prevenci HIV/AIDS a ostatních pohlavních onemocnění. Chlapci se připojili, přes Wi-Fi a školní tablety, do edukační aplikace Mentimeter, v níž pro ně byly připraveny úkoly kvízového typu. Seznámili se s historií a současným stavem pandemie HIV/AIDS a základními odbornými pojmy, s riziky přenosu a šíření HIV infekce, zvláště mezi mladými lidmi. Dále jim byly vysvětleny možnosti ochrany před virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými infekcemi, včetně nových medicínských přístupů, způsoby testování a moderní léčby HIV/AIDS. Závěr besedy byl věnován hledání postojů a objevování rovnováhy v součinnosti se vzděláváním a výchovou žáků k občanské společnosti. Chlapci se zamýšleli nad otázkami: Jak vnímáme HIV pozitivní osoby? Jak tito lidé vnímají sebe? Jaký je jejich život s HIV? Věříme, že den byl velmi přínosný a že s podporou lektora získali hoši touto atraktivní a hravou formou nové znalosti.