Vodácko – turistický výlet na Sázavu

Na konci školního roku jsme se odměnili celodenním vodácko – turistickým výletem. Na kánoích jsme splouvali řeku Sázavu v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou. Většina chlapců seděla v lodi poprvé. Po nácviku na souši a klidné vodě jsme vyrazili po proudu. První kilometry chlapci dolaďovali techniku pádlování a někteří si vyměnili pozici „háčka“ a „zadáka“. Krom samotného sjíždění řeky a sjezdů jsme měli možnost sledovat nutrii říční, ptactvo a barevné vážky, které některé chlapce fascinovali. Nechybělo ani dovádění ve vodě. Nakonec jsme zdárně zdolali celých 14 km a plní zážitků dopluli do cíle.