Fitness Victory

S našimi chlapci jsme opět navštívili fitness centrum. Nováčci byli jako vždy seznámeni s bezpečným používáním posilovacích strojů. Tato akce se v různých fitness centrech uskutečňuje pravidelně a hoši si ji velmi chválí. Věříme, že zdravý pohyb je důležitý v rámci prevence rizikového chování, protože má schopnost zlepšovat duševní i fyzické zdraví, posilovat volní vlastnosti i motivaci. Cvičení tak nabízí chlapcům možnost najít si i do budoucna nový zájem a utvořit si tak zdravý návyk.