MMA workshop

Dne 8. 9. 2023 se v DÚM uskutečnil MMA workshop pod vedením zkušeného instruktora. Chlapci se nejprve dozvěděli něco o filozofii zápasení a poté přišla praxe. Každý z chlapců si mohl vyzkoušet sparring s panem instruktorem. Nejprve si chlapci nasadili potřebné chrániče a poté následovaly tři minuty, kdy chlapci měli s panem instruktorem zápasit.  Pro mnohé to bylo fyzicky velmi náročné a někteří chlapci museli zpočátku také posbírat odvahu. Během zápasu byli hoši panem instruktorem rovněž poučováni o možnosti obrany a taktice. Nakonec byli všichni zúčastnění hrdí, že počáteční obavy překonali a celou akci si velmi chválili.