Hipoterapie

Prázdniny jsme zakončili hipoterapeutickým programem na jízdárně ve Zlosyni. Chlapci byli nejprve poučení o bezpečnosti a správném chování u koní a poté pomáhali s úklidem ve výběhu a s péčí o koně (hřebelcování, krmení, sprcha). Odpoledne poté jezdili na koni (v kroku) na jízdárně a byli velmi nadšení, že si mohli vyzkoušet úplně samostatnou manipulaci s koněm. Během programu si osvojili základní dovedností jízdy na koni (sed, aktivní pobízení, udávání směru jízdy), ale také posílili trpělivost, koncentraci pozornosti, sebeovládání a vytrvalost.