Návšteva v DC Paprsek

Na konci června jsme po delší přestávce, vynucené opatřeními v souvislosti s onemocněním Covid 19, navštívili DC Paprsek na Proseku (https://www.dcpaprsek.org/). Navázali jsme tak na dlouhodobou spolupráci s tímto střediskem a byli jsme rádi, že jsme se mohli znovu potkat s klienty centra i jeho zaměstnanci, kteří v denním stacionáři pečují o osoby s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Další skupina našich chlapců měla tak příležitost seznámit se s činností centra i jeho klienty. Strávili jsme společně příjemné dopoledne a zazpívali si při kytaře. Těšíme se na další akce, v plánu máme pomoci pracovníkům centra při výletě s imobilními klienty.

 

 

 

 


Lekce projektu Jak na život bez odpadu aneb projekt Škola 4.0

„Jak na život bez odpadu“ – tak se jmenuje vzdělávací program projektu Škola 4.0, který měli naši hoši možnost absolvovat v rámci jeho pilotáže. V několika navazujících lekcích řešili díky skvěle připravenému interaktivnímu programu, pod vedením fundované lektorky Kláry Matouškové a pod metodickým vedením neméně zkušené Pavlíny Ráslové, možnosti omezení odpadu ve společnosti. Diskutovali o různých alternativách snížení produkce odpadu a možnostech jeho likvidace, šetrných k životnímu prostředí, o ohleduplném životním stylu. Naučili se vytvářet webové stránky, sestavit účinnou reklamu a vůbec získali do života mnoho dalších zkušeností a nápadů.

Jedním z úkolů programu Jak na život bez odpadu byla tvorba webových stránek s obsahem týkajícím se omezování odpadu. Takto se nám podařilo s úkolem se popasovat:

https://lov-odpadu.webnode.cz/

https://vyhazovani-odpadku-na-zem.webnode.cz/

https://car-hub9.webnode.cz/

Více o projektu Škola 4.0, jehož sestavení a realizaci zastřešuje společnost Channel Crossings s.r.o., najdete na www.kreativniskola.cz.

 


Letní výjezdy

Přes prázdniny jsme absolvovali tradiční letní výjezdy, tentokrát na Šumavu a do Krkonoš.


Beseda s PČR a návštěva botanické zahrady

V červenci byla příležitost k besedě s příslušníky MO PČR Krakovská a k návštěvě botanické zahrady.