Návštěva v Jedličkově ústavu

Skupina 8 chlapců navštívila v pátek 24. 2. 2023 v rámci plánované spolupráce Jedličkův ústav. Se zdejšími studenty 2. ročníku SŠ v oboru sociální činnost strávili hoši v příjemné atmosféře celou dobu vyhrazenou pro dopolední program. Hoši a studenti z navštívené třídy se navzájem seznámili a čas, který jsme měli k dispozici, jsme využili beze zbytku. Mimo jiné jsme zde zrealizovali preventivní program „Pasťák“, určený právě pro žáky druhého stupně základních škol nebo studenty středních škol. Ohlasy na naši návštěvu byly ze strany studentů i pedagogů pozitivní, kladně ji hodnotili i naši hoši, kterým seznámení se s příběhy studentů nabídlo nový pohled na různé životní situace.


Revolution train

Skupina 10 chlapců 24. 2. 2023 dopoledne v rámci programu diagnostické třídy navštívila vlakovou soupravu Revolution train. Šest vagonů soupravy je uzpůsobeno do podoby multimediálních sálů. V nich chlapci v několika rovinách sledovali příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti; tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stali jeho účastníky. Pro chlapce byla návštěva nejen zajímavá, ale i poučná. Dále bude využita při skupinách v rámci adiktologické péče, které jsou pravidelně zařazovány do výchovně vzdělávacích činností.


Legální graffiti

Ve středu 22. 2. 2023 jsme po delší době znovu vyrazili s chlapci z výchovné skupiny Vratislavova osvěžit legální graffiti plochu v Podolské ulici jejich výtvory. Po společném tvoření jsme se s chlapci podél Vltavy vydali procházkou zpět do DÚM.


Divadlo Na Fidlovačce

Díky Nadaci Terezy Maxové naši chlapci 21. 2. 2023 možnost navštívit taneční představení souborů Pop Balet Praha s názvem Light v Divadle Na Fidlovačce. Představení se všem zúčastněným líbilo a hoši velmi oceňovali výkony členů souborů, především těch nejmladších. Nadaci za tuto možnost velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Lasergame

Dne 9. 2. 2023 jsme s chlapci z výchovné skupiny Vratislavova vyrazili na lasergame do nedaleké vršovické arény. Nejprve si chlapci zahráli hru všichni proti všem, a poté ve dvou týmech hráli proti sobě. S mírným náskokem nakonec vyhrál modrý tým nad týmem červeným. U hry se všichni bez rozdílu pořádně proběhli, zapotili, a především pobavili.


Esportová herna

V den pololetního vysvědčení jsme pro chlapce z výchovné skupiny Vratislavova zvolili oddechový program a navštívili Esportovou hernu. Zde chlapci hráli různé počítačové i playstationové hry. Mohli se v nich utkat také proti sobě v roli nejrůznějších filmových postav. Akci si chlapci užili a věříme, že načerpali novou energii do dalšího školního pololetí.


Jedličkův ústav

Dne 25. 1. 2023 navštívili chlapci Jedličkův ústav. S Jedličkovým ústavem spolupracujeme dlouhodobě a jsme za to velmi rádi. Chlapci asistovali při tréninku klientů a také si s nimi společně zahráli házenou. Akce se povedla a spokojenost byla na obou stranách. Budeme se zase těšit na další společné aktivity.


Sportovní program v DÚM

V pondělí 9. 1. 2023 nás navštívil trenér karate a MMA zápasník Jakub Štěpán. Chlapci se dozvěděli základní informace o profesionálním sportování – příprava, závody, druhy tréninků, strava, posilování. Poté měli důkladný strečink a lehký sparing. Zájemci si mohli vyzkoušet také sparing s panem trenérem s tím, že do toho mohli jít zcela naplno. Toho někteří odvážlivější chlapci využili. Nakonec následovalo protažení. Celá akce chlapce velmi nadchla a na závěr projevili zájem o další informace. Bylo vidět, že jim pohyb velmi prospěl.


DC Paprsek – Curling

Již podruhé byli chlapci o víkendu dobrovolně vypomáhat na mezinárodní Curlingové lize vozíčkářů. Tato akce se uskutečnila díky naší spolupráci s DC Paprsek. Chlapci po oba dny velmi dobře reprezentovali ústav a odvedli záslužnou práci. Pořadatel chlapcům poděkoval a ti nakonec dostali i malou finanční odměnu.


Terezín

Na začátku ledna 2023 jsme se s chlapci z Výchovné skupiny Vratislavova zajeli podívat na Památník Terezín. Chlapci se dozvěděli informace o funkci a správě tranzitního tábora Terezín a také něco o vězeňském životě. Pro chlapce to byla cenná zkušenost a odnesli si mnoho dojmů.


Kurz první pomoci

Těsně před Vánocemi 2022 proběhl kurz první pomoci pro naše chlapce pod vedením lektorek z ČČK. Hoši si v průběhu kurzu zopakovali svoje znalosti ze zdravovědy a na modelových situacích si procvičili způsoby ošetření různých druhů zranění včetně resuscitace. Kurz měl u chlapců velký ohlas.


Bruslení

O víkendu jsme s chlapci navštívili veřejné kluziště v parku Folimanka. Akce měla pozitivní ohlas a jsme rádi, že to chlapce opět bavilo.


Besídka v DC Paprsek

8. 12. 2022 jsme znovu navštívili DC Paprsek na Proseku. Tentokrát jsme byli pozváni do DC na vánoční besídku pro klienty DC a jejich rodiče. S chlapci jsme pro tuto příležitost upekli sušenky, které si všichni v DC již dříve oblíbili. Přidali jsme také malý dárek pro děti a to vše na besídce předali. V příjemné atmosféře jsme si zazpívali koledy, popovídali si, ochutnali výborné vánoční cukroví a nakonec si každý z chlapců odnesl i dárek ve formě sladkostí.


Fotbalový turnaj

Dne 7. prosince 2022 se konal fotbalový turnaj „Vlastenec“, pořádaný Výchovným ústavem Pšov ve sportovní hale TJ Sever Žatec. Náš ústav reprezentovalo 6 chlapců. Fotbalového utkání se dále zúčastnila družstva z VÚ Buškovice, VÚ Pšov, VÚ Žlutice, VÚDM Místo, DD Hamr, ZDC Praha a VÚ Hostouň. Naši kluci se nakonec umístili na hezkém 3. místě a jeden z našich chlapců byl i mezi třemi nejlepšími střelci turnaje. Chlapcům moc gratulujeme a budeme se těšit na další fotbalové utkání.