Zažít město jinak

V sobotu 20. 9. 2014 se skupinka 6 chlapců zúčastnila akce „Zažít město jinak“ v Lublaňské ulici, kde sídlí naše zařízení. Hned ráno si přivstali, aby organizátorům pomohli při přípravě – stavěli jednotlivé stánky, z vnitrobloku domů přestěhovali na ulici pískoviště pro děti, které bylo součástí jakéhosi improvizovaného dětského koutku, a připravili také stánek s našimi výrobky, kterými se na akci prezentovali. Přestože odpoledne několikrát sprchlo, všichni statečně vydrželi do pozdního odpoledne lákat ke stánku potencionální nákupčí. I v závěru akce pomohli při úklidu těžkých věcí.


PROMĚNY

 

Se školním rokem jsme se rozloučili velmi hezky výstavou prací našich klientů v Senátu PČR. Vernisáž se konala pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské a zahájil ji pan senátor Petr Bratský. Rozloučili jsme se tak s paní učitelkou Janou Mračkovou, která odchází do důchodu. Právě její trpělivost a otevřený přístup ke klukům stojí za obrazy, které můžeme tak rádi ukázat světu.

Vernisáž nám zpestřil komorní sbor Local Vocal pod vedením Martina Šmída, který uvedl skladby italské renesance a baroka. K přijemné atmosféře rozhodně také přispěl catering zajištěný Kavárnou a pekárnou Slunce.

V prostorách Senátu bylo možno shlédnout originální výstavu pastelů klientů Diagnostického ústavu, o kterých je často slyšet ve zcela jiných souvislostech.Za každým obrazem je jiný příběh, příběh chlapce, který se ne vždy vlastní vinou ocitl ve složité situaci a pro kterého znamená pobyt v diagnostickém ústavu šanci na změnu života. Výstava v Senátu pomáhá změnit pohled na tyto klienty a jim přináší ocenění, kterého se jim často nedostává.

Rádi bychom poděkovali místopředsedkyni Senátu paní Miluši Horské, panu senátorovi Bratskému a všem zaměstnancům Senátu, kteří nám vyšli vstříc a pomohli nám výstavu realizovat.

Tisková zpráva MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/slavnostni-zahajeni-vystavy-promeny