Plavba Vltavou

Plavba Vltavou s chlapci z Diagnostického ústavu pro mládež

Z lodního deníku:

 29. září jsme vyrazili na loď. Šli jsme na náplavku, kam pro nás připlul pan učitel. Přivázali jsme loď a začali nakládat věci a pak jsme se nalodili i my. Prohlédli jsme si kajuty a dostali bezpečnostní instrukce o chování na palubě. Vypluli jsme a já jsem si jako první vyzkoušel, jak se loď řídí. Byl to skvělý pocit, nikdy před tím, jsem podobnou možnost neměl. Pak jsme dorazili k smíchovské plavební komoře. Tam se nám stala menší technická potíž, ale nikdo neztrácel naději a počkali jsme na elektrikáře, který v mžiku závadu vyřešil, a tak jsme se dostali přes první překážku. Po Smíchově nás čekala plavební komora Štvanice. Tu jsme překonali naprosto bez problémů. A tak jsme si to šinuli vpřed. Bohužel jsme nestihli provozní dobu na podbabské komoře a tak jsme přespali kousek před ní.

Udělali jsme si dobrou večeři, zazpívali si s paní vychovatelkou písničky v doprovodu její kytary. Byl to skvělý večer.  Moje obavy ze zimy v noci se nenaplnily, v kajutě bylo krásně teplo. V mžiku jsem usnul. Ráno mě zbudil zvuk dieselového motoru. Vylezl jsem na palubu a přivítala mne příroda zahalená v mlze. Podbabská komora již měla otevřeno, a tak jsme ji v klidu překonali. A tak si plujeme stále vpřed.

Petr

Je ráno, jsem po snídani a vyplouváme směr Levý Hradec. Postupně se střídáme u kormidla. Zatím řídí Pavel. Jsem rád, že včerejší drobná kolize motoru náš výlet neohrozila a my si v klidu užíváme plavby.

Michal

 

Počasí se vyjasňuje a začíná být tepleji. Právě jsme projeli Troju a pokračujeme dál do centra Prahy. Nálada na lodi je stále dobrá.

Václav

 

Právě jsme projeli předposlední plavební komorou a zastavili se na svačinu. Pomalu začínáme uklízet kajuty, ve kterých jsme spali. Výlet byl skvělej, jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit.

Filip

 

Po cestě zpět jsme potkali asi tři parníky, jeden remorkér a jeli jsme se podívat do zátoky, kde kotví hausbóty. Poslední zajímavost byla plavba pod Vyšehradem. Poté jsme jeli na náplavku, kde si všichni zabalili svoje věci a rozloučili se s výbornou lodí. Myslím, že to byl super výlet a někdy bych si ho rád zopakoval.  Moc bych chtěl poděkovat těm, co nám ho dovolili uskutečnit. Mám na, mysli především pana Jana Hanzla z AZYACHT.CZ, který nám loď půjčil, panu učiteli, že to zařídil a byl dobrým instruktorem a paní vychovatelce za super přístup. Tím končím tento lodní deník :-)

Petr


Zažít město jinak

V sobotu 20. 9. 2014 se skupinka 6 chlapců zúčastnila akce „Zažít město jinak“ v Lublaňské ulici, kde sídlí naše zařízení. Hned ráno si přivstali, aby organizátorům pomohli při přípravě – stavěli jednotlivé stánky, z vnitrobloku domů přestěhovali na ulici pískoviště pro děti, které bylo součástí jakéhosi improvizovaného dětského koutku, a připravili také stánek s našimi výrobky, kterými se na akci prezentovali. Přestože odpoledne několikrát sprchlo, všichni statečně vydrželi do pozdního odpoledne lákat ke stánku potencionální nákupčí. I v závěru akce pomohli při úklidu těžkých věcí.


PROMĚNY

 

Se školním rokem jsme se rozloučili velmi hezky výstavou prací našich klientů v Senátu PČR. Vernisáž se konala pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské a zahájil ji pan senátor Petr Bratský. Rozloučili jsme se tak s paní učitelkou Janou Mračkovou, která odchází do důchodu. Právě její trpělivost a otevřený přístup ke klukům stojí za obrazy, které můžeme tak rádi ukázat světu.

Vernisáž nám zpestřil komorní sbor Local Vocal pod vedením Martina Šmída, který uvedl skladby italské renesance a baroka. K přijemné atmosféře rozhodně také přispěl catering zajištěný Kavárnou a pekárnou Slunce.

V prostorách Senátu bylo možno shlédnout originální výstavu pastelů klientů Diagnostického ústavu, o kterých je často slyšet ve zcela jiných souvislostech.Za každým obrazem je jiný příběh, příběh chlapce, který se ne vždy vlastní vinou ocitl ve složité situaci a pro kterého znamená pobyt v diagnostickém ústavu šanci na změnu života. Výstava v Senátu pomáhá změnit pohled na tyto klienty a jim přináší ocenění, kterého se jim často nedostává.

Rádi bychom poděkovali místopředsedkyni Senátu paní Miluši Horské, panu senátorovi Bratskému a všem zaměstnancům Senátu, kteří nám vyšli vstříc a pomohli nám výstavu realizovat.

Tisková zpráva MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/slavnostni-zahajeni-vystavy-promeny