Mezinárodní konference „Křižovatky“

Ve dnech 17. a 18. října 2013 se v hotelu Barónka v Bratislavě uskutečnila mezinárodní konference „Križovatky“, která byla pořádaná Diagnostickým centrem pro mládež v Záhorské Bystrici, VŠZaSP sv. Alžběty a FICE – Národní sekcí na Slovensku, a věnovaná problematice poruch chování, resp. převýchově, psychoterapii a resocializaci.

Celkově se do Bratislavy sjelo přes 220 odborníků a studentů zejména ze Slovenska a České republiky. Za DÚM se konference zúčastnila Mgr. Hana Novotná. Přednášejícími bylo prezentováno 15 příspěvků na různá témata (např. Možnosti a meze psychoterapeutické intervence u mládeže s poruchami chování – Prof. Labáth; Moderní pedopsychiatrie a ústavní výchova u dětí s poruchami chování. – MUDr. J. Matýs; KBT u dětí s poruchou chování – Mgr. K. Marek) a bylo představeno rovněž 12 posterů.

Hlavním přínosem naší účasti na konferenci pak byla nejen prezentace Tranzitního programu DÚM posterovou formou, ale rovněž setkání s odborníky, předání zkušeností a domluva možných stáží na zahraničních pracovištích.

Poster ke shlédnutí


Úspěšné ukončení studia

V úterý 18. 6. 2013 jsme se rozloučili s Richardem a Petrem z tréninkového bytu. Kluci nám udělali ohromnou radost, oba velmi úspěšně dokončili své učební obory. Petr s vyznamenáním obor malířské práce a Richard s jedničkou z teoretické i praktické části obor autolakýrník. Petr už má také řidičský průkaz, který se mu podařilo získat za podpory Nadačního fondu Albert dětem, Richarda čeká ještě teoretická část, tak mu držíme palce a věříme, že ji také úspěšně zvládne. Přejeme klukům hodně stěstí v životě.

S Petrem se neloučíme tak docela, protože bude ještě rok pokračovat ve studiu a bude prvním obyvatelem našeho dalšího tréninkovém bytu.


Rozhovor s Liborem Širůčkem v časopise rodina a škola

V článku se dočtete o fungování diagnostického ústavu z pohledu pedagoga Libora Širůčka.