Fotbalový turnaj v Pšově

Dne 18. 4. 2023 se našich 7 hochů vydalo reprezentovat náš ústav na fotbalový turnaj v Pšově. Chlapci odehráli napínavé zápasy, které byly plné emocí a obratných fotbalových manévrů. Nakonec s velmi vysokým náskokem vyhráli nad chlapci z VÚ Místo, těsně i nad chlapci z DD Mašťov a v posledním zápase prohráli proti domácímu VÚ Pšov. Díky skvělému výkonu se však nakonec chlapci umístili na krásném 2. místě! Všem zúčastněným moc gratulujeme a těšíme se na příště.


Max Fitness Chodov

Jednou z oblíbených aktivit našich hochů je cvičení, které přináší mnohé zdravotní benefity. Pro to jsme se opět rozhodli zajít s některými chlapci do posilovny. Tentokrát jsme vyzkoušeli novou posilovnu v Max fitness Chodov. Chlapci si dali opět pořádně do těla a na závěr nezapomněli ani na proteinový nápoj pro správnou regeneraci.


Akce Ukliďme Česko

Čtyři chlapci z DÚM se dne 15. 4. 2023 zúčastnili dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, kdy pomáhali při úklidu v obci Jirny. Pracovní nasazení všech chlapců bylo velmi dobré a s akcí byla oboustranná spokojenost. Chlapcům děkujeme za jejich záslužnou činnost.


Den světla

V pátek 24. 3. 2023 jsme s chlapci v rámci programu diagnostické třídy navštívili Dům světla (projekt České společnosti AIDS pomoc). Ten od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám v těžké osobní či sociální situaci. V přednáškovém sále v Domě světla v Praze na Florenci hoši absolvovali besedu zaměřenou na sexuální zdraví, prevenci HIV/AIDS a ostatních pohlavních onemocnění. Chlapci se připojili, přes Wi-Fi a školní tablety, do edukační aplikace Mentimeter, v níž pro ně byly připraveny úkoly kvízového typu. Seznámili se s historií a současným stavem pandemie HIV/AIDS a základními odbornými pojmy, s riziky přenosu a šíření HIV infekce, zvláště mezi mladými lidmi. Dále jim byly vysvětleny možnosti ochrany před virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými infekcemi, včetně nových medicínských přístupů, způsoby testování a moderní léčby HIV/AIDS. Závěr besedy byl věnován hledání postojů a objevování rovnováhy v součinnosti se vzděláváním a výchovou žáků k občanské společnosti. Chlapci se zamýšleli nad otázkami: Jak vnímáme HIV pozitivní osoby? Jak tito lidé vnímají sebe? Jaký je jejich život s HIV? Věříme, že den byl velmi přínosný a že s podporou lektora získali hoši touto atraktivní a hravou formou nové znalosti.


Lasergame a botanická zahrada

Ve středu 22. 3. jsme s některými chlapci z výchovné skupiny Vratislavova opět vyrazili na Lasergame. Chlapci si vyzkoušeli nové nastavení hry s možností vylepšeného střílení, pořádně se během hraní proběhli a po skončení hry porovnávali herní skóre, naběhané kroky a další informace o tom, jak se jim ve hře dařilo. Vzhledem k příjemnému jarnímu počasí jsme se před návratem do DÚM ještě krátce prošli a poseděli v parku botanické zahrady na Albertově.


Jedličkův ústav – velikonoční přání

Se začátkem jara jsme absolvovali druhou návštěvu Jedličkova ústavu, konkrétně studentů 2. ročníku v oboru sociální práce. Tentokrát jsme jim pomáhali s výrobou velikonočních přání pro seniory z Domova sociální péče v Praze 4. Přání se nám podařilo vytvořit spoustu, společně jsme si užili velmi příjemné dopoledne a všichni doufáme, že výsledek naší práce přinese seniorům v domově mnoho radosti.


Jedličkův ústav – sportovní program

Ve středu 8. 3. 2023 jsme s chlapci vyrazili na pravidelnou akci v Jedličkově ústavu. Zde naši hoši vypomáhali klientům při různých cvicích. Například při podávání medicinbalu, házení míče apod. Na závěr si chlapci na vozících zahráli s klienty také házenou. Spolupráce naše hochy bavila a budeme se těšit na příště.


Návštěva v Jedličkově ústavu

Skupina 8 chlapců navštívila v pátek 24. 2. 2023 v rámci plánované spolupráce Jedličkův ústav. Se zdejšími studenty 2. ročníku SŠ v oboru sociální činnost strávili hoši v příjemné atmosféře celou dobu vyhrazenou pro dopolední program. Hoši a studenti z navštívené třídy se navzájem seznámili a čas, který jsme měli k dispozici, jsme využili beze zbytku. Mimo jiné jsme zde zrealizovali preventivní program „Pasťák“, určený právě pro žáky druhého stupně základních škol nebo studenty středních škol. Ohlasy na naši návštěvu byly ze strany studentů i pedagogů pozitivní, kladně ji hodnotili i naši hoši, kterým seznámení se s příběhy studentů nabídlo nový pohled na různé životní situace.


Revolution train

Skupina 10 chlapců 24. 2. 2023 dopoledne v rámci programu diagnostické třídy navštívila vlakovou soupravu Revolution train. Šest vagonů soupravy je uzpůsobeno do podoby multimediálních sálů. V nich chlapci v několika rovinách sledovali příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti; tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stali jeho účastníky. Pro chlapce byla návštěva nejen zajímavá, ale i poučná. Dále bude využita při skupinách v rámci adiktologické péče, které jsou pravidelně zařazovány do výchovně vzdělávacích činností.


Legální graffiti

Ve středu 22. 2. 2023 jsme po delší době znovu vyrazili s chlapci z výchovné skupiny Vratislavova osvěžit legální graffiti plochu v Podolské ulici jejich výtvory. Po společném tvoření jsme se s chlapci podél Vltavy vydali procházkou zpět do DÚM.


Divadlo Na Fidlovačce

Díky Nadaci Terezy Maxové naši chlapci 21. 2. 2023 možnost navštívit taneční představení souborů Pop Balet Praha s názvem Light v Divadle Na Fidlovačce. Představení se všem zúčastněným líbilo a hoši velmi oceňovali výkony členů souborů, především těch nejmladších. Nadaci za tuto možnost velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Lasergame

Dne 9. 2. 2023 jsme s chlapci z výchovné skupiny Vratislavova vyrazili na lasergame do nedaleké vršovické arény. Nejprve si chlapci zahráli hru všichni proti všem, a poté ve dvou týmech hráli proti sobě. S mírným náskokem nakonec vyhrál modrý tým nad týmem červeným. U hry se všichni bez rozdílu pořádně proběhli, zapotili, a především pobavili.


Esportová herna

V den pololetního vysvědčení jsme pro chlapce z výchovné skupiny Vratislavova zvolili oddechový program a navštívili Esportovou hernu. Zde chlapci hráli různé počítačové i playstationové hry. Mohli se v nich utkat také proti sobě v roli nejrůznějších filmových postav. Akci si chlapci užili a věříme, že načerpali novou energii do dalšího školního pololetí.