Laterna magika Nová scéna a filmové představení Antropoid

V listopadu kluci navštívili Novou scénu Národního divadla, kde proběhlo vystoupení Laterny magiky – Cube, a také shlédli film Antropoid.

 

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny jsme s naší výchovnou skupinou trávili v Českém lese. Chlapci zažili noční bojovku, vystoupali na Čerchov, sbírali houby, vytvořili si erb, hráli hry, navštívili Domažlice, soutěžili, stříleli z luku a užili si táborák s opékaním buřtů.