Výlet do Koněprus

Na začátku června jsme absolvovali výlet s tématickou přednáškou v Koněpruských jeskyních.


Vítězství 6. ročníku Florbal Cupu ve VÚ Hostinné!

Dne 28. února 2020 se tým 8 chlapců z DÚM Lublaňská postaral o senzaci v podobě 1. místa na florbalovém turnaji pořádaném výchovným ústavem Hostinné.


2. zápas ligy v malé kopané – 2. místo!

V sobotu 18. 1. 2020 proběhlo druhé kolo Ligy v malé kopané mezi výchovnými ústavy. V Kutné Hoře obsadili naši chlapci z DÚM Lublaňská krásné druhé místo.