Diskusní setkání soudců, pracovníků OSPOD a zástupců DÚM

Během května a června 2016 se v DÚM konala mezirezortní diskusní setkání, kterých se zúčastnilo celkem 115 zástupců OSPODu a soudů z osmi krajů České republiky. Setkáními provázeli zástupci DÚM.

Klíčovým tématem byla vyjma bližšího představení našeho zařízení (tj. Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2) a výchovných ústavů, které máme v působnosti, zejména diskuze nad změnami, jenž přinesl občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným za přijetí našeho pozvání a za sdílení mnoha zajímavých a cenných zkušeností.

XVII. ročník turnaje memoriálu Mgr. Jiřího Endršta v malé kopané VÚ Buškovice

28.4.2016 ráno jsme vyjeli v sedm hodin z DÚM. Cestou jsme nabrali časový skluz díky opravám na silnicích, takže jsme dorazili na místo konání turnaje asi se čtvrthodinovým zpožděním. Po slavnostním zahájení turnaje kluci nastoupili na první zápas s DDŠ Jiříkov. Po celkem vyrovnaných výkonech ve skupině, ve které byli ještě Hostouň, Místo a Terešov jsme postoupili do čtvrtfinále. Zde naše cesta turnajem skončila, kluci byli vyřazeni velmi dobře hrajícími Buškovicemi. Nicmémě nás může hřát dobrý pocit z remízy, kterou kluci uhráli ve skupině s pozdějším celkovým vítězem turnaje Terešovem. Celkově můžeme říct, že se tato akce velmi vydařila, pan ředitel Šebek všechny účastníky turnaje pochválil za dobré sportovní výkony a hlavně za slušné chování.

 

50. výročí vzniku Diagnostického centra v Záhorské Bystrici

14. dubna 2016 jsme se zúčastnili oslavy 50. výročí vzniku Diagnostického centra (původně Diagnostického centra pro mládež) v Záhorské Bystrici, na které jsme shlédli skvělá vystoupení klientů Diagnostického centra a hostů.

Za dlouhodobou spolupráci v podobě stáží, exkurzí, výměny zkušeností a za aktivní účast na rozvoji DC jsme od ředitele DC PhDr. Mgr. Pavola Bryndzáka, PhD. obdrželi Ďakovný list. Toto ocenění nás velmi potěšilo!

 

Adventní prodej výrobků

Chlapci se v průběhu prosince zúčastnili adventního prodeje ručně vyráběných dekoračních předmětů ve firmách.