probíhající projekty

Volný čas

Projekt Volný čas je realizován ve spolupráci se společností Ahold v rámci projektu S Bertíkem za dětským úsměvem. Základním cílem je zajištění volnočasových aktivit pro klienty výchovné skupiny Diagnostického ústavu pro mládež. Každý klient si za pomoci pracovníků diagnostického ústavu zvolil jednu sportovní či jinou aktivitu, které se v průběhu školního věnuje. Volnočasové aktivity jsou součástí socioterapie rizikové skupiny mládeže, která se do našeho zařízení dostává právě pro sociálně patologické chování.

Cílem projektu je zlepšení kvality života klientů výchovné skupiny. Prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit mají možnost navázat kontakty s vrstevníky mimo ústav. V rámci jazykových a počítačových kurzů si zvyšují svoji kvalifikaci a zlepšili tak svoje uplatnění na trhu práce. Pravidelná docházka do zájmové aktivity posílí jejich schopnost plnit zadané povinnosti.

V průběhu realizace projektu se ukázalo, že pro naše klienty bylo obtížné orientovat se v nabídce aktivit, nebyli zvyklí trávit volný čas tímto způsobem. Když se však projekt rozběhl, hodnotí jej jako výrazné zlepšení kvality života. Nyní již sami aktivně vyhledávají, čemu by se rádi věnovali. Přes naše předpoklady, že realizace takového projektu přinese i problémy, nezaznamenali jsme v průběhu školního roku žádné obtíže, všichni klienti vybrané aktivity navštěvují.

Vzdělávání pracovníků DÚM

Ve spolupráci se společností Ahold v rámci projektu s Bertíkem za dětským úsměvem realizujeme v tomto roce program zaměřený na vzdělávání pracovníků DÚM. Vzhledem ke specifickým problémům, se kterými se pracovníci diagnostického ústavu potýkají, jsme se rozhodli realizovat vlastní vzdělávací program, který je šitý na míru našim potřebám. Workshopy se zaměřují na problematiku drog, šikany, násilí, ale také vedení skupiny apod. V rámci individuálního vzdělávání se naši pedagogičtí pracovníci účastní kurzů v zážitkové pedagogice, diagnostických metodách apod.

První krok

První krok je realizován díky spolupráci se společností Ahold v rámci projektu S Bertíkem za dětským úsměvem. Cílem našeho projektu je pomoci klietnům výchovné skupiny ve Vratislavově ulici s přechodem do běžného života po dosažení zletilosti. Rádi bychom, aby si v rámci našeho projektu osvojili základní dovednosti, které by zvýšily jejich šance na trhu práce, aby dokázali sehnat bydlení odpovídající jejich životní situaci. Klienti si osvojí právní minimum nutné pro samostatný život. Naši klienti potřebují při přechodu do běžného života zvláště pomoci, neboť opouští zařízení, kde je režim náročnější než v dětském domově.

  • Podpora materiální a ekonomické samostatnosti dětí
  • Porozumění právům a povinnostem života ve společnosti
  • Orientace v systému pomoci a podpory v rámci sociální sítě
  • Socioterapie a psychoterpaie
  • Podpora smysluplného trávení volného času
  • Zvýšení odpovědnosti klientů za vlastní život

Návštěva divadla

Díky laskavosti Divadla Aqualung mohou naši klienti navštěvovat divadelní představení v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Protože jde o repertoárové divadlo, které je založeno na komunikaci hlediště s jevištěm, a výběr představení je ovlivněn estetikou steampunku, je to pro kluky velmi srozumitelné. Pro většinu z nich je to poprvé, kdy vidí divadlo jinak a představení si umí opravdu užít.

Vyplout

Projekt rekreačně-výchovného programu pro chlapce v náhradní rodinné péči
http://vyplout.cz/