Turnaj v kopané

Ve čtvrtek 28. 04. 2022 se konal kvalifikační turnaj v rámci 17. ročníku ligy v malé kopané, který pořádal Výchovný ústav v Buškovicích. Chlapci z DÚM se bohužel do finální části neprobojovali, ale se ctí se umístili na 3. místě.


Spolupráce s centrem Paprsek

Navázali jsme spolupráci s Dětským centrem Paprsek (denním stacionářem), kde jsme zároveň absolvovali exkurzi, ze které byli chlapci plni dojmů. Věříme, že tato spolupráce bude přínosná pro obě strany!


Jak na život bez odpadu aneb projekt Škola 4.0

Od května 2021 jsme se v rámci vzdělávacích a výchovných programů zapojili do projektu Škola 4.0. Projekt reaguje na potřebu většího propojení formálního a neformálního vzdělávání. Sdružuje vzdělávací agenturu Channel Crossings, jako zástupce formálního vzdělávání, a školy z Prahy a Středočeského kraje.  Cílem projektu je u žáků podpořit rozvoj kreativity, aktivního občanství, smysl pro iniciativu a kompetence v oblasti digitálních technologií a anglickém jazyce. Projekt cílí nejen na žáky, ale také na učitele a lektory.

Vzdělávací program „Jak na život bez odpadu 2“ se zaměřuje na tematiku životního prostředí, konkrétně téma redukování produkce odpadů. Program je rozvržen do sedmi projektových dnů. Žákům je tato problematika přibližována prostřednictvím různých metod (samostatná práce, skupinová práce, diskuse, využití digitálních technologií aj.).

http://www.kreativniskola.cz/

Projekt je spolufinancován Evropskou unií