Návšteva v DC Paprsek

Na konci června jsme po delší přestávce, vynucené opatřeními v souvislosti s onemocněním Covid 19, navštívili DC Paprsek na Proseku (https://www.dcpaprsek.org/). Navázali jsme tak na dlouhodobou spolupráci s tímto střediskem a byli jsme rádi, že jsme se mohli znovu potkat s klienty centra i jeho zaměstnanci, kteří v denním stacionáři pečují o osoby s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

Další skupina našich chlapců měla tak příležitost seznámit se s činností centra i jeho klienty. Strávili jsme společně příjemné dopoledne a zazpívali si při kytaře. Těšíme se na další akce, v plánu máme pomoci pracovníkům centra při výletě s imobilními klienty.

 

 

 

 


Lekce projektu Jak na život bez odpadu aneb projekt Škola 4.0

„Jak na život bez odpadu“ – tak se jmenuje vzdělávací program projektu Škola 4.0, který měli naši hoši možnost absolvovat v rámci jeho pilotáže. V několika navazujících lekcích řešili díky skvěle připravenému interaktivnímu programu, pod vedením fundované lektorky Kláry Matouškové a pod metodickým vedením neméně zkušené Pavlíny Ráslové, možnosti omezení odpadu ve společnosti. Diskutovali o různých alternativách snížení produkce odpadu a možnostech jeho likvidace, šetrných k životnímu prostředí, o ohleduplném životním stylu. Naučili se vytvářet webové stránky, sestavit účinnou reklamu a vůbec získali do života mnoho dalších zkušeností a nápadů.

Jedním z úkolů programu Jak na život bez odpadu byla tvorba webových stránek s obsahem týkajícím se omezování odpadu. Takto se nám podařilo s úkolem se popasovat:

https://lov-odpadu.webnode.cz/

https://vyhazovani-odpadku-na-zem.webnode.cz/

https://car-hub9.webnode.cz/

Více o projektu Škola 4.0, jehož sestavení a realizaci zastřešuje společnost Channel Crossings s.r.o., najdete na www.kreativniskola.cz.


Jak na život bez odpadu aneb projekt Škola 4.0

Od května 2021 jsme se v rámci vzdělávacích a výchovných programů zapojili do projektu Škola 4.0. Projekt reaguje na potřebu většího propojení formálního a neformálního vzdělávání. Sdružuje vzdělávací agenturu Channel Crossings, jako zástupce formálního vzdělávání, a školy z Prahy a Středočeského kraje.  Cílem projektu je u žáků podpořit rozvoj kreativity, aktivního občanství, smysl pro iniciativu a kompetence v oblasti digitálních technologií a anglickém jazyce. Projekt cílí nejen na žáky, ale také na učitele a lektory.

Vzdělávací program „Jak na život bez odpadu 2“ se zaměřuje na tematiku životního prostředí, konkrétně téma redukování produkce odpadů. Program je rozvržen do sedmi projektových dnů. Žákům je tato problematika přibližována prostřednictvím různých metod (samostatná práce, skupinová práce, diskuse, využití digitálních technologií aj.).

http://www.kreativniskola.cz/

Projekt je spolufinancován Evropskou unií


Letní výjezdy

Přes prázdniny jsme absolvovali tradiční letní výjezdy, tentokrát na Šumavu a do Krkonoš.