Jak na život bez odpadu aneb projekt Škola 4.0

Od května 2021 jsme se v rámci vzdělávacích a výchovných programů zapojili do projektu Škola 4.0. Projekt reaguje na potřebu většího propojení formálního a neformálního vzdělávání. Sdružuje vzdělávací agenturu Channel Crossings, jako zástupce formálního vzdělávání, a školy z Prahy a Středočeského kraje.  Cílem projektu je u žáků podpořit rozvoj kreativity, aktivního občanství, smysl pro iniciativu a kompetence v oblasti digitálních technologií a anglickém jazyce. Projekt cílí nejen na žáky, ale také na učitele a lektory.

Vzdělávací program „Jak na život bez odpadu 2“ se zaměřuje na tematiku životního prostředí, konkrétně téma redukování produkce odpadů. Program je rozvržen do sedmi projektových dnů. Žákům je tato problematika přibližována prostřednictvím různých metod (samostatná práce, skupinová práce, diskuse, využití digitálních technologií aj.).

http://www.kreativniskola.cz/

Projekt je spolufinancován Evropskou unií


Letní výjezdy

Přes prázdniny jsme absolvovali tradiční letní výjezdy, tentokrát na Šumavu a do Krkonoš.


Beseda s PČR a návštěva botanické zahrady

V červenci byla příležitost k besedě s příslušníky MO PČR Krakovská a k návštěvě botanické zahrady.


Výlet do Koněprus

Na začátku června jsme absolvovali výlet s tématickou přednáškou v Koněpruských jeskyních.