VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dne 14. 06. 2021 jsme zahájili veřejnou zakázku malého rozsahu na vybavení kanceláří. Níže naleznete výzvu pro podání cenových nabídek k této veřejné zakázce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva k předložení cenové nabídky ve formátu .pdf.