O nás

Diagnostický ústav pro mládež (DÚM) je zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy pro chlapce od ukončení povinné školní docházky do 18 let, popřípadě zletilých osob do 19 let věku, kteří jsou zde umístěni na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběžném opatření. Zřizovatelem Diagnostického ústavu pro mládež je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Výchovná skupina

Výchovná skupina při DÚM (Praha 2, Vratislavova 2) pro účely dlouhodobé péče je skupina, do níž jsou umisťováni klienti DÚM. Jedná se o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia, poskytovat ve vyšší míře psychologické nebo speciálně pedagogické služby nebo jsou známy jiné okolnosti, pro něž tyto děti není vhodné přemístit. Doba pobytu je do ukončení nařízení o ústavní výchově, ochranné výchově, případně ukončení smlouvy o prodlouženém pobytu. Tato výchovná skupina se řídí vlastním vnitřním řádem.

K výchovné skupině ve Vratislavově ulici patří též tréninkový byt sídlící v ulici Věšínova. Chlapci zde umístění se formou denního studia připravují na budoucí povolání a řídí se Vnitřním řádem bytu ve Věšínově ulici, pokyny vychovatelů a vedením DÚM. Cílem umístění do tohoto bytu je ukončení vzdělávání ve studovaném oboru a příprava chlapce k plynulému a nekonfliktnímu přechodu do samostatného života.

Záchytné pracoviště

Diagnostický ústav poskytuje záchytné pracoviště pro nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování.

Pracovní příležitosti

Pro naše zařízení hledáme zaměstnance na pozici učitele.