Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je od 25. 5. 2018 Dr. Ing. Luboš Sychra (Oddělení bezpečnostního ředitele, MŠMT).

KONTAKT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1

Tel.: 234 814 303

E-mail: gdpr@msmt.cz

Odkaz na Základní informace o zpracování osobních údajů

Odkaz na Směrnici týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů upozorňujeme, že neposkytujeme žádné informace po telefonu ani emailem. Přípustným komunikačním kanálem je datová schránka.