Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Dagmar Součková Mikolášková, email: gdpr@msmt.cz, tel: 234 811 105.

KONTAKT:

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 811 105

E-mail: gdpr@msmt.cz

Odkaz na Základní informace o zpracování osobních údajů

Odkaz na Směrnici týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů upozorňujeme, že neposkytujeme žádné informace po telefonu ani emailem. Přípustným komunikačním kanálem je datová schránka.