Běh paměti národa

V sobotu 9. 6. 2018 se zájemci z řad hochů spolu s vedoucím vychovatelem a jednou z psycholožek DÚM zúčastnili akce „Běh pro paměť národa“ v pražské oboře Hvězda. I přes velmi teplé počasí, které ten den panovalo, dosáhli velmi hezkého umístění; mezi více než třemi sty účastníků se všichni hoši umístili do 50. místa.

 


Návštěva Lidic

Památník v Lidicích jsme navštívili téměř v předvečer výročí jejich vypálení a tak jsme kromě stálé expozice mohli sledovat také nácvik pietního obřadu. Historické dokumenty zajímavou formou doplnily informace, které chlapci získali v programech věnovaných tématu Lidic¨v rámci výuky.


Návštěva mini ZOO

V polovině května jsme v rámci dopoledního programu diagnostických tříd navštívili „mini ZOO“ přírodovědného kroužku DDM Praha 2. Návštěva to nebyla první; jako vždy jsme se dozvěděli mnoho informací i o zde chovaných zvířatech a mohli jsme s mnohými být v přímém kontaktu. Hoši si nakonec vyzkoušeli i to, jak se o některé starat.


Zimní lyžování v Krkonoších

O jarních prázdninách vyjela výchovná skupina Vratislavova lyžovat do Krkonoš. Všichni lyžovali na sjezdovkách a motivovaní zájemci zkusili i snowboard a bežky. Bežkaři si vyšli až na Sněžku.