Centrum karate Praha

Dne 14. května jsme navštívili VÚ Klíčov a jejich sportovní prostory. Zde jsme se sešli s trenérem z Centrum karate Praha, který měl pro chlapce připravený program. V úvodu byli chlapci proškoleni o bezpečnosti, následovala přednáška o bojových sportech, týmové spolupráci, chování fair play a o disciplíně. Poté hochy čekal speciální sparingový trénink. Chlapci měli možnost vybít svou přebytečnou energii bezpečným způsobem, ze sparingu s trenérem odcházeli s pokorou, úplně vyčerpaní, ale nadšení.


Cyklovýlet

V polovině května jsme využili krásného počasí a v odpoledním programu vyrazili na cyklovýlet směr Vrané nad Vltavou. Po zpáteční cestě bylo zapotřebí se posilnit a tak si hoši opekli špekáčky. Počasí nám celou cestu přálo a výlet byl chlapci pozitivně oceněn.


Lanové centrum

Dne 14. 4. 2024 jsme s chlapci navštívili Lanové centrum Proud v Praze. Po poučení o bezpečnosti a počáteční instruktáži si chlapci vyzkoušeli svoji obratnost na nízkých překážkách. Poté se vydali ve trojicích zdolávat překážky v 8 metrové výšce. Na závěr si ještě užili obří houpačku. Pro některé bylo překonání strachu z výšek výzvou.


Workshop IDENTiTY

Ve středu dne 10. 4. 2024 proběhl v našem zařízení workshop s pracovníky IC Praha – IDENTiTY, ve kterém se chlapci učili, jak se nenechat ovlivňovat předsudky a pracovat s fakty o cizincích žijících v Česku. Formou karetní hry se snažili vžít do role konkrétního člověka a poté měli možnost prozkoumat, jaký vliv na jejich rozhodování mohou předsudky nebo stereotypy mít. Lektoři žákům nabídli zdroje informací o cizincích i vlastní zkušenost s integrací do české společnosti. Chlapce hra zaujala, hráli s velkým nasazením a většina z nich se také aktivně zapojila do diskuze na dané téma.


Velikonoční pečení v DC Paprsek

Velkou část dopoledne dne 25. 3. 2024 jsme zase po nějaké době věnovali návštěvě v DC Paprsek, kde jsme spolu s klienty centra upekli velikonoční cukroví. Chlapci pomáhali s vyvalováním a vykrajováním lineckého těsta. Upekli jsme nakonec linecká vajíčka, která chlapci na závěr i ochutnali.


Velikonoční obchůdky s Albertem 2024

Pod záštitou NF Albert jsme dne 22. 3. 2024 již potřetí absolvovali akci Velikonoční obchůdky s Albertem v OC Westfield Chodov. Chlapci se v průběhu akce učili komunikovat se zákazníky a prezentovat své výrobky. Ti, kteří se akce zúčastnili, dokázali DÚM velmi dobře reprezentovat.


Museum Dinosauria Prague

Dne 28. 2. 2024 jsme se znovu setkali s našimi, dnes už kamarády, z řad studentů střední školy při JÚ v Praze. V rámci naší spolupráce jsme tentokrát navštívili expozici Dinosauria Musea Praha v Tuchoměřicích. Měli jsme možnost obdivovat originální až 154 milionů let staré kostry dinosaurů, jejich věrné modely v životní velikosti a unikátní sbírku minerálů, která zahrnuje neuvěřitelných 6000 exponátů. Svět dinosaurů jsme si užili i díky špičkovým digitálním technologiím nebo 5D virtuální realitě. V rámci komentované prohlídky nás paleontolog, pan Štěpán Pícha, provedl celým muzeem a představil nejen všechny důležité informace, ale zasvětil nás i do zajímavých příběhů reálných koster. Jeho vyprávění podané poutavou formou bylo pro nás velmi zajímavé a všem návštěvu doporučujeme.


Jsme hrdiny časopisu

Nejstarší zařízení v České republice systematicky pečující o děti a mládež s tělesným postižením je Organizace Jedličkův ústav a školy, která si v loňském roce připomněla 110. výročí od svého založení. S třídou studentů 3. ročníku SŠ v oboru Sociální činnost spolupracujeme již druhý rok, díky ochotě jejich třídní učitelky Mgr. L. Klapsiové. Právě díky této spolupráci a aktivitě studentů se naši hoši stali hrdiny jejich nově vznikajících novin, tzv. Jedlovin. V časopise Jedloviny se již dvakrát objevil článek mapující naše společná setkání.


Centrum karate Praha

V únoru jsme s 8 hochy navštívili Centrum karate Praha. Na začátku si chlapci prohlédli zařízení a velodrom. Po příchodu do tělocvičny zahájili spolu s trenérem sportovní aktivity strečinkem. Dále byl připraven kruhový trénink a ti, kteří chtěli, si poté mohli s trenérem i “zasparringovat“. Na závěr se cvičila Power – jóga. Z celodenní aktivity byli všichni nadšení a úplně vyčerpaní. Při zpáteční cestě tak téměř všichni spali.


Exkurze do Vazební věznice Pankrác

V lednu absolvovalo 10 našich chlapců exkurzi do Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác. V rámci exkurze jsme navštívili jednotlivá oddělení věznice, hoši byli seznámeni s jejich chodem. V závěru jsme byli také v Památníku Pankrác, který vznikl po druhé světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště. Exkurze byla pro většinu chlapců silným zážitkem.


Předvánoční setkání v DC Paprsek

Mimo výrobků na Adventní obchůdky s Albertem připravili kluci taky vánoční dárek pro klienty DC Paprsek a studenty JÚ – upekli ovesné sušenky. Dárek jsme v DC Paprsek osobně předali, a abychom navodili vánoční náladu, zazpívali jsme si s klienty centra vánoční písničky a koledy. Předvánoční setkání se studenty JÚ se nám sice díky jejich školnímu programu nepodařilo zrealizovat, dárek a chlapci předali jejich paní učitelce, aby jej studenti ještě do Vánoc dostali. Na setkání s nimi se těšíme v novém roce.


Adventní obchůdky s Albertem

Před Vánoci jsme se již poněkolikáté zapojili do projektu NF Albert – Adventní obchůdky s Albertem, kde jsme prezentovali výrobky chlapců – vánoční dekorace, drobné dárky, keramiku a ručně malovaný porcelán a sklo. Do přípravy výrobků se chlapci postupně zapojovali již od podzimu, samotného obchůdku v OC Westfield Chodov se dne 8. 12. 2023 zúčastnili 4 hoši.


Beseda In Báze

V rámci spolupráce se třídou studentů 3. ročníku SŠ při JÚ, obor sociální činnost, jsme měli možnost zúčastnit se programu multikulturního vzdělávání společnosti In Báze. Ta prostřednictvím vzdělávacích programů představuje žákům a studentům 2. stupně ZŠ a SŠ některé z mnoha zemí a kultur naší dnes již značně globalizované planety, a to prostřednictvím skutečných lidí – cizinců, kteří žijí v ČR obvykle normální nebo i zajímavý a úspěšný život. Tito lidé hovoří o své zemi, její kultuře a problémech, ale také o sobě a svých zkušenostech ze života v zemi, v níž získali nový domov. V diskusi se studenty ukazují realitu a nezřídka také revidují představy, které si společnost o cizincích vytváří na základě ne vždy vyváženého mediálního zpravodajství a společenského diskursu. My jsme měli možnost seznámit se s historií a společenským vývojem v Afghánistánu, jeho krásami a zvyky díky výkladu  pana MgA. Jabara Baryala. Ten v Čechách žije více než 40 let, pracuje jako televizní režisér a chlapcům svou rodnou zemi představil prostřednictvím dokumentárního filmu a následné diskuze.