Letní výjezdy

Přes prázdniny jsme absolvovali tradiční letní výjezdy, tentokrát na Šumavu a do Krkonoš.


Beseda s PČR a návštěva botanické zahrady

V červenci byla příležitost k besedě s příslušníky MO PČR Krakovská a k návštěvě botanické zahrady.


Výlet do Koněprus

Na začátku června jsme absolvovali výlet s tématickou přednáškou v Koněpruských jeskyních.


Vítězství 6. ročníku Florbal Cupu ve VÚ Hostinné!

Dne 28. února 2020 se tým 8 chlapců z DÚM Lublaňská postaral o senzaci v podobě 1. místa na florbalovém turnaji pořádaném výchovným ústavem Hostinné.