Workshop IDENTiTY

Ve středu dne 10. 4. 2024 proběhl v našem zařízení workshop s pracovníky IC Praha – IDENTiTY, ve kterém se chlapci učili, jak se nenechat ovlivňovat předsudky a pracovat s fakty o cizincích žijících v Česku. Formou karetní hry se snažili vžít do role konkrétního člověka a poté měli možnost prozkoumat, jaký vliv na jejich rozhodování mohou předsudky nebo stereotypy mít. Lektoři žákům nabídli zdroje informací o cizincích i vlastní zkušenost s integrací do české společnosti. Chlapce hra zaujala, hráli s velkým nasazením a většina z nich se také aktivně zapojila do diskuze na dané téma.