Kurz první pomoci

Těsně před Vánocemi 2022 proběhl kurz první pomoci pro naše chlapce pod vedením lektorek z ČČK. Hoši si v průběhu kurzu zopakovali svoje znalosti ze zdravovědy a na modelových situacích si procvičili způsoby ošetření různých druhů zranění včetně resuscitace. Kurz měl u chlapců velký ohlas.


Bruslení

O víkendu jsme s chlapci navštívili veřejné kluziště v parku Folimanka. Akce měla pozitivní ohlas a jsme rádi, že to chlapce opět bavilo.


Besídka v DC Paprsek

8. 12. 2022 jsme znovu navštívili DC Paprsek na Proseku. Tentokrát jsme byli pozváni do DC na vánoční besídku pro klienty DC a jejich rodiče. S chlapci jsme pro tuto příležitost upekli sušenky, které si všichni v DC již dříve oblíbili. Přidali jsme také malý dárek pro děti a to vše na besídce předali. V příjemné atmosféře jsme si zazpívali koledy, popovídali si, ochutnali výborné vánoční cukroví a nakonec si každý z chlapců odnesl i dárek ve formě sladkostí.


Fotbalový turnaj

Dne 7. prosince 2022 se konal fotbalový turnaj „Vlastenec“, pořádaný Výchovným ústavem Pšov ve sportovní hale TJ Sever Žatec. Náš ústav reprezentovalo 6 chlapců. Fotbalového utkání se dále zúčastnila družstva z VÚ Buškovice, VÚ Pšov, VÚ Žlutice, VÚDM Místo, DD Hamr, ZDC Praha a VÚ Hostouň. Naši kluci se nakonec umístili na hezkém 3. místě a jeden z našich chlapců byl i mezi třemi nejlepšími střelci turnaje. Chlapcům moc gratulujeme a budeme se těšit na další fotbalové utkání.


Výstava ve Žlutých lázních

Ve středu 7. prosince navštívili chlapci z výchovné skupiny Vratislavova vánoční výstavu Světla vyprávějí, která byla k vidění ve Žlutých lázních. Pro zahřátí si chlapci dali horkou čokoládu a nakonec jsme vše zakončili večerní procházkou podél řeky.


Adventní obchůdky s Albertem

V pátek 2. 12. 2022 jsme se s našimi chlapci zúčastnili Adventních obchůdků s Albertem, na kterých jsme prezentovali výrobky našich chlapců. Tři hoši, kteří na akci reprezentovali naše zařízení, byli potěšeni odezvou a kladným hodnocením jejich práce. Strávili jsme v Albertu v OC Chodov příjemné odpoledne a velkou část večera. Adventní obchůdky byly v roce 2022 již druhou akcí tohoto typu a my jsme Nadaci Albert velmi vděčni za možnost zúčastnit se.


Zoo Praha

Na konci listopadu chlapci navštívili Zoo Praha. V průběhu prohlídky ve skupinkách zpracovávali úkoly z pracovních listů a díky jejich plnění si zjišťovali o zvířatech různé informace. Každý z kluků si v ZOO našel nějakou část, která jej velmi zajímala, všichni získali nové poznatky a zároveň trochu procvičili nohy.


Neonový minigolf

V pondělí 28. 11. 2022 byli chlapci z výchovné skupiny Vratislavova na neonovém minigolfu v centru Prahy. Před začátkem si ještě pomalovali obličeje světélkujícími barvami a hned potom se pustili do hry. Čekalo na ně 18 jamek a ve výsledku se umístili velice těsně od sebe. Chlapci si poté zahráli také Ice hockey, fotbálek a poměřili si síly i u boxovacího trenažéru.


Návštěva studentek FTVS

V pondělí nás navštívily studentky FTVS, které se účastnily prezentace o práci Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2. Nabídly také chlapcům ochutnávku sportovních aktivit a aktivit bez kontroly zraku. Kluci měli možnost vyzkoušet, jaké je to jezdit na invalidním vozíku, hrát bocciu, pohybovat se poslepu prostorem a hrát míčovou hru. Tyto aktivity navazují na naši předchozí spolupráci s Jedličovým ústavem. 


Mezinárodní vědecká konference

Fakulta právních a správních studií VŠFS, a.s., Katedra kriminalistiky a forenzních disciplín společně s Katedrou práva nás ke dni 24. 11. 2022 pozvala na sedmý ročník mezinárodní vědecké konference, která byla věnovaná aktuálním otázkám trestního práva, kriminalistiky a forenzních věd v procesu dokazování. Z pestré škály programu chlapce nejvíce zaujala přednáška JUDr. Koloucha – Kybernetické útoky.


Zdobení perníčků

Chlapci z výchovné skupiny Vratislavova se v pondělí 21. 11. 2022 pustili do příprav vánočního cukroví. Společně nazdobili mnoho pěkných perníčků a to hlavně na téma „mimoňů“. Chlapci si dali záležet a perníčky se jim povedly natolik, že byla skoro škoda je sníst.


Spolupráce s Jedličkovým ústavem – Curling

Opět jsme navázali na spolupráci s Jedličkovým ústavem, kterému vděčíme za další nevšední zážitek. Tentokrát chlapci z DÚM pomáhali při curlingovém turnaji vozíčkářů patřících do Eurovia curlingové ligy. Třídenní turnaj se konal v hale na Roztylech. Chlapci pomáhali například s podáváním kamenů, úklidem a nošením potřebných pomůcek. Celkově odvedli kvalitní práci a odnesli si nové zkušenosti s tímto zajímavým sportem. Budeme se těšit na další spolupráci!


Clever fitness

Dne 17. 11. 2022 jsme s chlapci opět navštívili posilovnu. Tentokrát jsme zavítali do fitness centra Cleverfit Kotva. Chlapci podávali skvělé výkony, celou akci si pochvalovali a někteří projevili zájem o navštěvování fitness center i do budoucna.


Exkurze do ALO diamonds

Chlapci v úterý 8. 11. 2022 absolvovali exkurzi do diamantového světa ALO diamonds. Měli možnost dozvědět se něco o vzniku diamantů, procesu od vytěžení kamene až po samotné zpracování na výrobu šperků, určování jejich hodnoty a mnoho dalšího. Chlapci o celou akci projevili velký zájem a odnesli si mnoho nových poznatků.