Výlet na kolech

Dne 6. 5. 2023 jsme s některými chlapci vyrazili na cyklovýlet směr Braník – Vrané nad Vltavou. Počasí se nám vyvedlo a hoši zvládli dodržet pravidla bezpečné jízdy na kole. Pro chlapce to byla zase příjemná změna a s výletem byli spokojení.


Bruslení na Folimance

Na začátku května jsme v rámci odpoledního programu s některými chlapci vyrazili vyzkoušet in-line brusle. Pro některé to byla první zkušenost. Chlapci se však vzájemně podrželi a nakonec se jim podařilo si techniku bruslení osvojit. Hoši byli s akcí spokojení a věříme, že si bruslení určitě brzy zopakujeme.


Fotbalový turnaj Buškovice

Naši chlapci se dne 4. 5. 2023 zúčastnili turnaje výchovných ústavů v Buškovicích. Sešlo se celkem 12 účastníků. Hrálo se na klasickém fotbalovém hřišti, což bylo pro naše chlapce velké překvapení. Obuv chlapců nebyla na klasickou travnatou plochu úplně vhodná, navíc se rozpršelo a hra na mokré trávě tak byla velmi náročná. Nakonec se však na nás počasí usmálo. Chlapci na již uschlé trávě vybojovali alespoň dvě vítězství nad VÚ Buškovice a VÚ Pšov. V ostatních zápasech však už takové štěstí neměli. Konečné umístění tak bylo na 11. místě. Chlapci si i navzdory porážce zápas užili, nikdo se nevzdal bez boje a byla to pro ně nová a užitečná zkušenost. Vítězům moc gratulujeme, čest všem poraženým a budeme se těšit na příště!


Hostivařská přehrada

Dne 1. května odešli po snídani čtyři chlapci z DÚM na procházku kolem Hostivařské přehrady. Chlapci si společně užili jarní teplé počasí, i když na koupání by to ještě určitě nebylo.


Atletický den v JÚ

Chlapci asistovali u atletického tréninku navazujíce tak na předchozí dlouhodobou spolupráci s Jedličkovým ústavem. Díky hezkému počasí se cvičení uskutečnilo venku a hoši se tak mohli provětrat a zároveň být aktivní. Pomáhali s podáváním nářadí, oštěpů, koulí a celkově byli ku pomoci ke všemu, co bylo potřeba. Spokojenost byla vzájemná.


Fotbalový turnaj v Pšově

Dne 18. 4. 2023 se našich 7 hochů vydalo reprezentovat náš ústav na fotbalový turnaj v Pšově. Chlapci odehráli napínavé zápasy, které byly plné emocí a obratných fotbalových manévrů. Nakonec s velmi vysokým náskokem vyhráli nad chlapci z VÚ Místo, těsně i nad chlapci z DD Mašťov a v posledním zápase prohráli proti domácímu VÚ Pšov. Díky skvělému výkonu se však nakonec chlapci umístili na krásném 2. místě! Všem zúčastněným moc gratulujeme a těšíme se na příště.


Max Fitness Chodov

Jednou z oblíbených aktivit našich hochů je cvičení, které přináší mnohé zdravotní benefity. Pro to jsme se opět rozhodli zajít s některými chlapci do posilovny. Tentokrát jsme vyzkoušeli novou posilovnu v Max fitness Chodov. Chlapci si dali opět pořádně do těla a na závěr nezapomněli ani na proteinový nápoj pro správnou regeneraci.


Akce Ukliďme Česko

Čtyři chlapci z DÚM se dne 15. 4. 2023 zúčastnili dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, kdy pomáhali při úklidu v obci Jirny. Pracovní nasazení všech chlapců bylo velmi dobré a s akcí byla oboustranná spokojenost. Chlapcům děkujeme za jejich záslužnou činnost.


Den světla

V pátek 24. 3. 2023 jsme s chlapci v rámci programu diagnostické třídy navštívili Dům světla (projekt České společnosti AIDS pomoc). Ten od roku 1999 poskytuje pomoc a podporu HIV pozitivním osobám v těžké osobní či sociální situaci. V přednáškovém sále v Domě světla v Praze na Florenci hoši absolvovali besedu zaměřenou na sexuální zdraví, prevenci HIV/AIDS a ostatních pohlavních onemocnění. Chlapci se připojili, přes Wi-Fi a školní tablety, do edukační aplikace Mentimeter, v níž pro ně byly připraveny úkoly kvízového typu. Seznámili se s historií a současným stavem pandemie HIV/AIDS a základními odbornými pojmy, s riziky přenosu a šíření HIV infekce, zvláště mezi mladými lidmi. Dále jim byly vysvětleny možnosti ochrany před virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými infekcemi, včetně nových medicínských přístupů, způsoby testování a moderní léčby HIV/AIDS. Závěr besedy byl věnován hledání postojů a objevování rovnováhy v součinnosti se vzděláváním a výchovou žáků k občanské společnosti. Chlapci se zamýšleli nad otázkami: Jak vnímáme HIV pozitivní osoby? Jak tito lidé vnímají sebe? Jaký je jejich život s HIV? Věříme, že den byl velmi přínosný a že s podporou lektora získali hoši touto atraktivní a hravou formou nové znalosti.


Lasergame a botanická zahrada

Ve středu 22. 3. jsme s některými chlapci z výchovné skupiny Vratislavova opět vyrazili na Lasergame. Chlapci si vyzkoušeli nové nastavení hry s možností vylepšeného střílení, pořádně se během hraní proběhli a po skončení hry porovnávali herní skóre, naběhané kroky a další informace o tom, jak se jim ve hře dařilo. Vzhledem k příjemnému jarnímu počasí jsme se před návratem do DÚM ještě krátce prošli a poseděli v parku botanické zahrady na Albertově.


Jedličkův ústav – velikonoční přání

Se začátkem jara jsme absolvovali druhou návštěvu Jedličkova ústavu, konkrétně studentů 2. ročníku v oboru sociální práce. Tentokrát jsme jim pomáhali s výrobou velikonočních přání pro seniory z Domova sociální péče v Praze 4. Přání se nám podařilo vytvořit spoustu, společně jsme si užili velmi příjemné dopoledne a všichni doufáme, že výsledek naší práce přinese seniorům v domově mnoho radosti.


Jedličkův ústav – sportovní program

Ve středu 8. 3. 2023 jsme s chlapci vyrazili na pravidelnou akci v Jedličkově ústavu. Zde naši hoši vypomáhali klientům při různých cvicích. Například při podávání medicinbalu, házení míče apod. Na závěr si chlapci na vozících zahráli s klienty také házenou. Spolupráce naše hochy bavila a budeme se těšit na příště.