Slavností akce ve VÚ Klíčov

Dne 25. 6. 2024 jsme se s chlapci účastnili slavnostní akce k ukončení školního roku ve VÚ Klíčov. Program akce byl velmi bohatý. Pro klienty byly připraveny dva hlavní programy, přehlídka policejních psů a mušketýrské představení. Během přehlídky psů si chlapci vyslechli mnoho zajímavých informací z oboru kynologie a hipologie, následovaly ukázky povelů, některé děti si vyzkoušely samotné zakousnutí psa do “rukávů“, z našich chlapců se odvážil kousnutí vyzkoušet jeden. Po programu následovalo občerstvení, chlapci si mohli dát od grilovaného masa, sýrů, zeleninových salátů až po zmrzlinu a cukrovou vatu. Na slavnosti bylo mnoho sportovních a kulturních her (střelba lukem přetahovaná na provazu, jízda na skateboardu, hod na koš a jiné). V 11:00 začala mušketýrská přehlídka s kanonem, prohlédli jsme si uniformy a oblečení z 16., 17., a 18. století. Na stanovištích chlapci vyhráli mnoho sladkostí.


Mathesso

V úterý 18. 6. 2024 proběhlo v rámci programu diagnostické třídy seznámení s matematickou hrou Mathesso a následný workshop vedený lektorkami nadace Science 21. Hoši si hrou na principu Pexesa zopakovali a procvičili násobení, prvočísla, mocniny a malou násobilku, někteří z nich se pak propracovali i k pokročilejší úrovni hry. Všichni zúčastnění pracovali se zaujetím, hra je bavila. S odpovědnou pracovnicí nadace jsme se dohodli na dalších lekcích s Mathessem, které by měly od září 2024 probíhat pravidelně jednou v měsíci.


Fotbalový turnaj VÚ Pšov

Na závěr května jsme s vybranými chlapci vyrazili do Výchovného ústavu Pšov na smíšený fotbalový turnaj o putovní pohár ředitele ústavu. Zde chlapci, i přes velmi nepříznivé počasí, vybojovali z 6 pozvaných družstev 3. místo. Všem zúčastněným moc gratulujeme.


Přednáška o nelátkových závislostech

V rámci spolupráce s JÚ v Praze absolvovalo dne 28. 5. 2024 společně s třídou 3. ročníku SŠ v oboru sociální činnost 10 chlapců přednášku našeho bývalého kolegy, Mgr. Martina Kadeřábka, který v současné době působí v centru léčby závislostí SANANIM, na téma Nelátkové závislosti. Pan Kadeřábek s chlapci a studenty JÚ stručně zopakoval základní informace o závislosti, zaměřil se na specifika dospívajících, vysvětlil rozdíl mezi látkovou a nelátkovou závislostí a poté hovořil o gamblingu. Zmínil druhy hazardu v ČR, stádia patologického hráčství, hráčské „bludy“, prevenci, zvládnutí bažení a relapsu a seznámil zúčastněné s kontakty na pomoc.


Centrum karate Praha

Dne 14. května jsme navštívili VÚ Klíčov a jejich sportovní prostory. Zde jsme se sešli s trenérem z Centrum karate Praha, který měl pro chlapce připravený program. V úvodu byli chlapci proškoleni o bezpečnosti, následovala přednáška o bojových sportech, týmové spolupráci, chování fair play a o disciplíně. Poté hochy čekal speciální sparingový trénink. Chlapci měli možnost vybít svou přebytečnou energii bezpečným způsobem, ze sparingu s trenérem odcházeli s pokorou, úplně vyčerpaní, ale nadšení.


Cyklovýlet

V polovině května jsme využili krásného počasí a v odpoledním programu vyrazili na cyklovýlet směr Vrané nad Vltavou. Po zpáteční cestě bylo zapotřebí se posilnit a tak si hoši opekli špekáčky. Počasí nám celou cestu přálo a výlet byl chlapci pozitivně oceněn.


Lanové centrum

Dne 14. 4. 2024 jsme s chlapci navštívili Lanové centrum Proud v Praze. Po poučení o bezpečnosti a počáteční instruktáži si chlapci vyzkoušeli svoji obratnost na nízkých překážkách. Poté se vydali ve trojicích zdolávat překážky v 8 metrové výšce. Na závěr si ještě užili obří houpačku. Pro některé bylo překonání strachu z výšek výzvou.


Workshop IDENTiTY

Ve středu dne 10. 4. 2024 proběhl v našem zařízení workshop s pracovníky IC Praha – IDENTiTY, ve kterém se chlapci učili, jak se nenechat ovlivňovat předsudky a pracovat s fakty o cizincích žijících v Česku. Formou karetní hry se snažili vžít do role konkrétního člověka a poté měli možnost prozkoumat, jaký vliv na jejich rozhodování mohou předsudky nebo stereotypy mít. Lektoři žákům nabídli zdroje informací o cizincích i vlastní zkušenost s integrací do české společnosti. Chlapce hra zaujala, hráli s velkým nasazením a většina z nich se také aktivně zapojila do diskuze na dané téma.


Velikonoční pečení v DC Paprsek

Velkou část dopoledne dne 25. 3. 2024 jsme zase po nějaké době věnovali návštěvě v DC Paprsek, kde jsme spolu s klienty centra upekli velikonoční cukroví. Chlapci pomáhali s vyvalováním a vykrajováním lineckého těsta. Upekli jsme nakonec linecká vajíčka, která chlapci na závěr i ochutnali.


Velikonoční obchůdky s Albertem 2024

Pod záštitou NF Albert jsme dne 22. 3. 2024 již potřetí absolvovali akci Velikonoční obchůdky s Albertem v OC Westfield Chodov. Chlapci se v průběhu akce učili komunikovat se zákazníky a prezentovat své výrobky. Ti, kteří se akce zúčastnili, dokázali DÚM velmi dobře reprezentovat.


Museum Dinosauria Prague

Dne 28. 2. 2024 jsme se znovu setkali s našimi, dnes už kamarády, z řad studentů střední školy při JÚ v Praze. V rámci naší spolupráce jsme tentokrát navštívili expozici Dinosauria Musea Praha v Tuchoměřicích. Měli jsme možnost obdivovat originální až 154 milionů let staré kostry dinosaurů, jejich věrné modely v životní velikosti a unikátní sbírku minerálů, která zahrnuje neuvěřitelných 6000 exponátů. Svět dinosaurů jsme si užili i díky špičkovým digitálním technologiím nebo 5D virtuální realitě. V rámci komentované prohlídky nás paleontolog, pan Štěpán Pícha, provedl celým muzeem a představil nejen všechny důležité informace, ale zasvětil nás i do zajímavých příběhů reálných koster. Jeho vyprávění podané poutavou formou bylo pro nás velmi zajímavé a všem návštěvu doporučujeme.


Jsme hrdiny časopisu

Nejstarší zařízení v České republice systematicky pečující o děti a mládež s tělesným postižením je Organizace Jedličkův ústav a školy, která si v loňském roce připomněla 110. výročí od svého založení. S třídou studentů 3. ročníku SŠ v oboru Sociální činnost spolupracujeme již druhý rok, díky ochotě jejich třídní učitelky Mgr. L. Klapsiové. Právě díky této spolupráci a aktivitě studentů se naši hoši stali hrdiny jejich nově vznikajících novin, tzv. Jedlovin. V časopise Jedloviny se již dvakrát objevil článek mapující naše společná setkání.


Centrum karate Praha

V únoru jsme s 8 hochy navštívili Centrum karate Praha. Na začátku si chlapci prohlédli zařízení a velodrom. Po příchodu do tělocvičny zahájili spolu s trenérem sportovní aktivity strečinkem. Dále byl připraven kruhový trénink a ti, kteří chtěli, si poté mohli s trenérem i “zasparringovat“. Na závěr se cvičila Power – jóga. Z celodenní aktivity byli všichni nadšení a úplně vyčerpaní. Při zpáteční cestě tak téměř všichni spali.