Centrum karate Praha

Dne 14. května jsme navštívili VÚ Klíčov a jejich sportovní prostory. Zde jsme se sešli s trenérem z Centrum karate Praha, který měl pro chlapce připravený program. V úvodu byli chlapci proškoleni o bezpečnosti, následovala přednáška o bojových sportech, týmové spolupráci, chování fair play a o disciplíně. Poté hochy čekal speciální sparingový trénink. Chlapci měli možnost vybít svou přebytečnou energii bezpečným způsobem, ze sparingu s trenérem odcházeli s pokorou, úplně vyčerpaní, ale nadšení.