Mathesso

V úterý 18. 6. 2024 proběhlo v rámci programu diagnostické třídy seznámení s matematickou hrou Mathesso a následný workshop vedený lektorkami nadace Science 21. Hoši si hrou na principu Pexesa zopakovali a procvičili násobení, prvočísla, mocniny a malou násobilku, někteří z nich se pak propracovali i k pokročilejší úrovni hry. Všichni zúčastnění pracovali se zaujetím, hra je bavila. S odpovědnou pracovnicí nadace jsme se dohodli na dalších lekcích s Mathessem, které by měly od září 2024 probíhat pravidelně jednou v měsíci.