Exkurze do Vazební věznice Pankrác

V lednu absolvovalo 10 našich chlapců exkurzi do Vazební věznice a ÚpVZD Praha Pankrác. V rámci exkurze jsme navštívili jednotlivá oddělení věznice, hoši byli seznámeni s jejich chodem. V závěru jsme byli také v Památníku Pankrác, který vznikl po druhé světové válce v autentických prostorách bývalého popraviště. Exkurze byla pro většinu chlapců silným zážitkem.


Předvánoční setkání v DC Paprsek

Mimo výrobků na Adventní obchůdky s Albertem připravili kluci taky vánoční dárek pro klienty DC Paprsek a studenty JÚ – upekli ovesné sušenky. Dárek jsme v DC Paprsek osobně předali, a abychom navodili vánoční náladu, zazpívali jsme si s klienty centra vánoční písničky a koledy. Předvánoční setkání se studenty JÚ se nám sice díky jejich školnímu programu nepodařilo zrealizovat, dárek a chlapci předali jejich paní učitelce, aby jej studenti ještě do Vánoc dostali. Na setkání s nimi se těšíme v novém roce.


Adventní obchůdky s Albertem

Před Vánoci jsme se již poněkolikáté zapojili do projektu NF Albert – Adventní obchůdky s Albertem, kde jsme prezentovali výrobky chlapců – vánoční dekorace, drobné dárky, keramiku a ručně malovaný porcelán a sklo. Do přípravy výrobků se chlapci postupně zapojovali již od podzimu, samotného obchůdku v OC Westfield Chodov se dne 8. 12. 2023 zúčastnili 4 hoši.


Beseda In Báze

V rámci spolupráce se třídou studentů 3. ročníku SŠ při JÚ, obor sociální činnost, jsme měli možnost zúčastnit se programu multikulturního vzdělávání společnosti In Báze. Ta prostřednictvím vzdělávacích programů představuje žákům a studentům 2. stupně ZŠ a SŠ některé z mnoha zemí a kultur naší dnes již značně globalizované planety, a to prostřednictvím skutečných lidí – cizinců, kteří žijí v ČR obvykle normální nebo i zajímavý a úspěšný život. Tito lidé hovoří o své zemi, její kultuře a problémech, ale také o sobě a svých zkušenostech ze života v zemi, v níž získali nový domov. V diskusi se studenty ukazují realitu a nezřídka také revidují představy, které si společnost o cizincích vytváří na základě ne vždy vyváženého mediálního zpravodajství a společenského diskursu. My jsme měli možnost seznámit se s historií a společenským vývojem v Afghánistánu, jeho krásami a zvyky díky výkladu  pana MgA. Jabara Baryala. Ten v Čechách žije více než 40 let, pracuje jako televizní režisér a chlapcům svou rodnou zemi představil prostřednictvím dokumentárního filmu a následné diskuze.


Návštěva studentek FTVS

V listopadu nás navštívily studentky z FTVS, pod jejichž vedením se chlapci zúčastnili různých pohybových aktivit. Ty byly zaměřeny na možný tělesný handicap jiných osob. Jednalo se o ochutnávku sportovních aktivit a aktivit bez kontroly zraku. Kluci měli možnost vyzkoušet, jaké je to jezdit na invalidním vozíku, hrát bocciu, pohybovat se poslepu prostorem a hrát míčovou hru. Komunitu tyto aktivity velmi bavily. 


Form Factory

Na konci listopadu jsme opět zavítali do fitness centra Form Factory. Zde si hoši užili nejen posilovnu, ale tentokrát i welness. Spokojenost byla veliká.


Workshop o finanční gramotnosti (NF Albert)

Ve spolupráci s NF Albert proběhl workshop na téma finanční gramotnosti zaměřený na projekt „Adventní obchůdky s Albertem“, kterých se letos před Vánoci zúčastníme již po několikáté. Chlapci probírali jak sestavit obchodní plán, jak stanovit cenu výrobku (z čeho se skládá) a prodejní strategie, včetně praktických ukázek prodejního rozhovoru a v závěru i nácvik prodejních dovedností s rozborem. Workshop byl hezky připravený a pro chlapce přínosný. 


Štrůdliáda v DC Paprsek

Hned odpoledne po Workshopu (Dez)informace jsme, v rámci jiné dlouhodobé spolupráce se zařízením pro handicapované děti, odešli s 6 chlapci na tradiční „Štrůdliádu“ do DC Paprsek. Na akci jsme se den předem připravili a s hochy upekli 6 ks jablečného závinu, abychom přispěli k překonání rekordu z minulých let. Tentokrát celková délka přinesených štrůdlů překonala 31 m a rekord byl překonán o cca 7m. Štrůdliádu si všichni chlapci užili, společnými silami jsme také vydobyli 2. místo v soutěži o nejdelší jablečnou slupku.


Workshop (Dez) informace v režii ICP pořádaný v Jedličkově ústavu

V rámci programu diagnostické třídy proběhl workshop (Dez)informace v režii ICP (Integrační centrum Praha), který jsme tentokrát absolvovali v JÚ spolu se studenty 3. ročníku SŠ, obor sociální činnost. Chlapci (celkem 14 hochů) se do programu aktivně zapojili. Ve skupinách spolupracovali se studenty JÚ, probírali téma předsudků a ověřování informací. Na programu velmi překvapil zejména jeden z našich chlapců, který velmi pěkně a trpělivě spolupracoval se studentkou JÚ, která má velký handicap v oblasti vyjadřování.


Jedličkův ústav – curlingový turnaj

Dne 15. 10. 2023 vypomáhalo 6 našich chlapců při curlingovém turnaji vozíčkářů. Tato akce se koná pravidelně díky dlouhodobé spolupráci s Jedličkovým ústavem, která je pro obě strany vzájemným přínosem. Hoši se díky ní mohou zapojit do pomoci lidí se zdravotním postižením a tuto akci si pravidelně chválí.


Spolupráce s DC Paprsek – Mořský svět

Dne 12. 10. 2023 skupina 7 chlapců v rámci spolupráce s DC Paprsek absolvovala, díky podpoře NF Albert, návštěvu Mořského světa na Výstavišti v Holešovicích. S chlapci jsme nejdříve dojeli do Paprsku pro děti, které byly na prohlídce Mořského světa s námi. Poté jsme společně zamířili na Výstaviště. Expozice Mořského světa se všem zúčastněným velmi líbila, někteří z kluků se v rámci návštěvy stihli také zapojit do soutěže o nejlepší výtvarný počin. Jeden z hochů se zúčastnil i soutěže, ve které měl co nejlépe odhadnout hmotnost kamene. Po celou dobu programu kluci pomáhali s vozíčky a starali se o děti z DC. Dopoledne jsme si všichni užili.


Beseda o gamblingu

Dne 3. 10. 2023 se v našem ústavu konala přednáška vedená panem M. Kadeřábkem z organizace Sananim, která se zaměřila na problematiku nelátkových závislostí, konkrétně na gambling. Chlapci byli seznámeni s druhy hazardu, stádii patologického hráčství, prevencí apod. V závěru se také seznámili s činností organizace Sananim v tomto směru. Beseda byla pro chlapce velmi zajímavá, měli mnoho dotazů a nevíce se zajímali o bizarní příběhy z praxe.


Cyklovýlet

Dne 28. 9. 2023 jsme využili pěkného počasí a rozhodli se vyrazit na kola. Ta jsme si vyzvedli v půjčovně a pro jízdu si vybrali krásnou, ale dlouhou trasu. Chlapci byli po vyjížďce příjemně unavení a spokojení z podaného výkonu.


Fotbalové utkání Buškovice

Dne 26. 9. 2023 se 7 našich chlapců zúčastnilo fotbalového turnaje v Buškovicích, který byl od začátku až do konce velmi napínavý. V prvním zápase jsme narazili na protihráče z VÚ Místo, které jsme porazili vysoko. V dalším zápase chlapci předvedli naprosto mimořádný výkon, kdy porazili DDŠ Žlutice. Třetí zápas byl proti VÚ Pšov a skončil remízou. Tento zápas byl velice emotivní, jelikož jsme prohrávali a v poslední minutě jeden z našich chlapců dvěma góly skóre vyrovnal. V posledním zápase jsme hráli proti domácímu VÚ Buškovice, kde jsme prohráli. Na tomto turnaji jsme nakonec obsadili krásné třetí místo. Chlapci si turnaj patřičně užívali a z udělené trofeje měli právem velikou radost. Všem zúčastněným moc gratulujeme.