Návštěva mini ZOO

V polovině května jsme v rámci dopoledního programu diagnostických tříd navštívili „mini ZOO“ přírodovědného kroužku DDM Praha 2. Návštěva to nebyla první; jako vždy jsme se dozvěděli mnoho informací i o zde chovaných zvířatech a mohli jsme s mnohými být v přímém kontaktu. Hoši si nakonec vyzkoušeli i to, jak se o některé starat.