Festival vodních sportů

Dne 4. 9. 2023 se konal Festival vodních sportů na Výtoňské náplavce. Zde si chlapci vyzkoušeli roli kosatníka na sportovní plachetnici a řízení motorového člunu. Někteří zkusili také paddleboardy, na kterých si užili spoustu zábavy, ale i koupání ve vodě. 


Hipoterapie

Prázdniny jsme zakončili hipoterapeutickým programem na jízdárně ve Zlosyni. Chlapci byli nejprve poučení o bezpečnosti a správném chování u koní a poté pomáhali s úklidem ve výběhu a s péčí o koně (hřebelcování, krmení, sprcha). Odpoledne poté jezdili na koni (v kroku) na jízdárně a byli velmi nadšení, že si mohli vyzkoušet úplně samostatnou manipulaci s koněm. Během programu si osvojili základní dovedností jízdy na koni (sed, aktivní pobízení, udávání směru jízdy), ale také posílili trpělivost, koncentraci pozornosti, sebeovládání a vytrvalost.


MMA workshop

Dne 8. 9. 2023 se v DÚM uskutečnil MMA workshop pod vedením zkušeného instruktora. Chlapci se nejprve dozvěděli něco o filozofii zápasení a poté přišla praxe. Každý z chlapců si mohl vyzkoušet sparring s panem instruktorem. Nejprve si chlapci nasadili potřebné chrániče a poté následovaly tři minuty, kdy chlapci měli s panem instruktorem zápasit.  Pro mnohé to bylo fyzicky velmi náročné a někteří chlapci museli zpočátku také posbírat odvahu. Během zápasu byli hoši panem instruktorem rovněž poučováni o možnosti obrany a taktice. Nakonec byli všichni zúčastnění hrdí, že počáteční obavy překonali a celou akci si velmi chválili.


Fitness Victory

S našimi chlapci jsme opět navštívili fitness centrum. Nováčci byli jako vždy seznámeni s bezpečným používáním posilovacích strojů. Tato akce se v různých fitness centrech uskutečňuje pravidelně a hoši si ji velmi chválí. Věříme, že zdravý pohyb je důležitý v rámci prevence rizikového chování, protože má schopnost zlepšovat duševní i fyzické zdraví, posilovat volní vlastnosti i motivaci. Cvičení tak nabízí chlapcům možnost najít si i do budoucna nový zájem a utvořit si tak zdravý návyk.


Výlet na Kokořín

Dne 20. 7. 2023 jsme se 7 chlapci vyrazili na celodenní výlet na hrad Kokořín, kde jsme se zúčastnili prohlídky hradu. Cestou jsme se ještě zastavili u soutoku Labe a Vltavy v Mělníku, kde se chlapci mohli potěšit i krásným výhledem.


Letní výjezdy

Jako každý rok se i toto léto konaly tři týdenní výjezdy. Ubytování bylo vždy v blízkosti přírody, takže bylo možné podniknout různé výlety, koupání a věnovat se mnoha sportovním aktivitám jako basketball, vybíjená, badminton ad. Z výletů například chlapci navštívili Muzeum Pohraniční stráže, kde se dozvěděli mnoho zajímavého a mohli si i osahat různé druhy zbraní, přileb a jiných propriet. Také podnikli výlet na Jestřebskou rozhlednu, či celodenní výlet na rozhlednu v obci Radětice (20 km). Večery nechybělo ani grilování u ohně a zpívání písní. Hoši si chvíle strávené v přírodě užili, nasbírali nové zážitky a pro některé to byla vůbec první zkušenost s takovým pobytem.


Sportovní den v Jedličkově ústavu

Dne 21. 6. 2023 jsme se čtyřmi chlapci opět vyrazili do Jedličkova ústavu na výpomoc zdejším klientům při sportovních aktivitách. Hoši do Jedličkova ústavu takto dochází pravidelně, vždy jsou s akcí moc spokojení a nás velmi těší tato vzájemná spolupráce. Doufáme, že bude nadále pokračovat a těšíme se na příští setkání.


Vodácko – turistický výlet na Sázavu

Na konci školního roku jsme se odměnili celodenním vodácko – turistickým výletem. Na kánoích jsme splouvali řeku Sázavu v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou. Většina chlapců seděla v lodi poprvé. Po nácviku na souši a klidné vodě jsme vyrazili po proudu. První kilometry chlapci dolaďovali techniku pádlování a někteří si vyměnili pozici „háčka“ a „zadáka“. Krom samotného sjíždění řeky a sjezdů jsme měli možnost sledovat nutrii říční, ptactvo a barevné vážky, které některé chlapce fascinovali. Nechybělo ani dovádění ve vodě. Nakonec jsme zdárně zdolali celých 14 km a plní zážitků dopluli do cíle.


Lanové centrum

Dne 11. 6. 2023 jsme vyrazili s 8 chlapci do Lanového centra Proud. Akce to byla zážitková, pro některé byl pohyb ve výškách výzvou. Byli tací, kteří to pojali jako boj ze strachem z výšek. Po nutné instruktáži a vyzkoušení si pohybu na překážkách při zemi, se chlapci za vzájemného jištění vydali zdolávat překážky v osmimetrové výšce. Bylo nutné spoléhat se na parťáka a vzájemně si důvěřovat. Celá aktivita byla založena na vzájemné spolupráci.


Divadelní představení Heaven´s gate: Amerikánka

Dne 11. května 2023 jsme společně s třemi chlapci z výchovné skupiny Vratislavova navštívili divadelní představení Heaven´s gate: Amerikánka. To se konalo v divadle Jatka 78. Lístky byly chlapcům sponzorovány produkcí, za což moc děkujeme. Pro kluky to byl silný zážitek i proto, že se jejich životní příběhy v něčem s Amerikánkou potkávají a z jejich reakcí bylo vidět, že mají jiný úhel pohledu, který formovala jejich životní zkušenost. Z divadla se pak chlapci vrátili nadšení a ještě dlouho sdíleli dojmy z vystoupení.

Více o představení v odkaze: https://www.jatka78.cz/cs/inscenace/amerikanka


Tvoření

Dnes jsme měli výtvarnou a pracovní činnost. Chlapci tvořili dle vlastní fantazie strašáka. Pracovali s hlínou, hoblinami, jarním osením a silonkami. Z doplňkových pomůcek mohli chlapci použít korky od vína, provázek, lýko, pytlovinu a oříšky. Všem se výrobky velmi povedly, chlapci byli velmi kreativní a těší se, až jim na jejich strašidlech porostou z osení vlasy.


Výlet na kolech

Dne 6. 5. 2023 jsme s některými chlapci vyrazili na cyklovýlet směr Braník – Vrané nad Vltavou. Počasí se nám vyvedlo a hoši zvládli dodržet pravidla bezpečné jízdy na kole. Pro chlapce to byla zase příjemná změna a s výletem byli spokojení.


Bruslení na Folimance

Na začátku května jsme v rámci odpoledního programu s některými chlapci vyrazili vyzkoušet in-line brusle. Pro některé to byla první zkušenost. Chlapci se však vzájemně podrželi a nakonec se jim podařilo si techniku bruslení osvojit. Hoši byli s akcí spokojení a věříme, že si bruslení určitě brzy zopakujeme.