Workshop (Dez) informace v režii ICP pořádaný v Jedličkově ústavu

V rámci programu diagnostické třídy proběhl workshop (Dez)informace v režii ICP (Integrační centrum Praha), který jsme tentokrát absolvovali v JÚ spolu se studenty 3. ročníku SŠ, obor sociální činnost. Chlapci (celkem 14 hochů) se do programu aktivně zapojili. Ve skupinách spolupracovali se studenty JÚ, probírali téma předsudků a ověřování informací. Na programu velmi překvapil zejména jeden z našich chlapců, který velmi pěkně a trpělivě spolupracoval se studentkou JÚ, která má velký handicap v oblasti vyjadřování.