Beseda In Báze

V rámci spolupráce se třídou studentů 3. ročníku SŠ při JÚ, obor sociální činnost, jsme měli možnost zúčastnit se programu multikulturního vzdělávání společnosti In Báze. Ta prostřednictvím vzdělávacích programů představuje žákům a studentům 2. stupně ZŠ a SŠ některé z mnoha zemí a kultur naší dnes již značně globalizované planety, a to prostřednictvím skutečných lidí – cizinců, kteří žijí v ČR obvykle normální nebo i zajímavý a úspěšný život. Tito lidé hovoří o své zemi, její kultuře a problémech, ale také o sobě a svých zkušenostech ze života v zemi, v níž získali nový domov. V diskusi se studenty ukazují realitu a nezřídka také revidují představy, které si společnost o cizincích vytváří na základě ne vždy vyváženého mediálního zpravodajství a společenského diskursu. My jsme měli možnost seznámit se s historií a společenským vývojem v Afghánistánu, jeho krásami a zvyky díky výkladu  pana MgA. Jabara Baryala. Ten v Čechách žije více než 40 let, pracuje jako televizní režisér a chlapcům svou rodnou zemi představil prostřednictvím dokumentárního filmu a následné diskuze.