Jsme hrdiny časopisu

Nejstarší zařízení v České republice systematicky pečující o děti a mládež s tělesným postižením je Organizace Jedličkův ústav a školy, která si v loňském roce připomněla 110. výročí od svého založení. S třídou studentů 3. ročníku SŠ v oboru Sociální činnost spolupracujeme již druhý rok, díky ochotě jejich třídní učitelky Mgr. L. Klapsiové. Právě díky této spolupráci a aktivitě studentů se naši hoši stali hrdiny jejich nově vznikajících novin, tzv. Jedlovin. V časopise Jedloviny se již dvakrát objevil článek mapující naše společná setkání.