Druhý ročník předvánočního hemžení v Žižkovském divadle

Diagnostický ústav pro mládež a občanské sdružení DIUS tento rok podruhé společně organizovali prodej vánočního zboží v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, kam nás opět pozvali naši příznivci z divadla Aqualung. Akce se konala v sobotu 6.12.


Fotky z fotbalového turnaje

Prohlédněte si fotky z fotbalového turnaje GRAND BEACH SHOW STRAHOV 2014, ve kterém naši kluci vyhráli 1. místo.


Křižovatky

Ve dnech 16. a 17. října 2014 se v Bratislavě uskutečnil již 6. ročník mezinárodní konference „Križovatky“, která je věnovaná problematice poruch chování, resp. převýchově, psychoterapii a resocializaci. Ústředním tématem tohoto ročníku byla „Regulácia a seberegulácia v prevýchove“. Tradičními pořadateli konference je Diagnostické centrum pro mládež v Záhorské Bystrici a FICE – Národní sekce na Slovensku.

Celkově se konference zúčastnilo přes 200 odborníků a studentů zejména ze Slovenska a České republiky. Kromě plenárních přednášek, kterých se zhostil např. V. Labáth, E. Gajdošová, J. Svoboda, A. Škoviera nebo P. Hroch, byla nově také možnost výběru workshopu a jednotlivých přednášek ve dvou sekcích. Představeno bylo rovněž 6 posterových prezentací.

Za DÚM se konference zúčastnily Mgr. Hana Novotná a Mgr. Vendula Dopitová, které v Bratislavě představily poster věnující se aktuálnímu tématu – důsledkům změn legislativy na realizaci ústavní výchovy v ČR z pohledu našeho pracoviště.

Poster je možné stáhnout si na TOMTO ODKAZU.


Plavba Vltavou

Plavba Vltavou s chlapci z Diagnostického ústavu pro mládež

Z lodního deníku:

 29. září jsme vyrazili na loď. Šli jsme na náplavku, kam pro nás připlul pan učitel. Přivázali jsme loď a začali nakládat věci a pak jsme se nalodili i my. Prohlédli jsme si kajuty a dostali bezpečnostní instrukce o chování na palubě. Vypluli jsme a já jsem si jako první vyzkoušel, jak se loď řídí. Byl to skvělý pocit, nikdy před tím, jsem podobnou možnost neměl. Pak jsme dorazili k smíchovské plavební komoře. Tam se nám stala menší technická potíž, ale nikdo neztrácel naději a počkali jsme na elektrikáře, který v mžiku závadu vyřešil, a tak jsme se dostali přes první překážku. Po Smíchově nás čekala plavební komora Štvanice. Tu jsme překonali naprosto bez problémů. A tak jsme si to šinuli vpřed. Bohužel jsme nestihli provozní dobu na podbabské komoře a tak jsme přespali kousek před ní.

Udělali jsme si dobrou večeři, zazpívali si s paní vychovatelkou písničky v doprovodu její kytary. Byl to skvělý večer.  Moje obavy ze zimy v noci se nenaplnily, v kajutě bylo krásně teplo. V mžiku jsem usnul. Ráno mě zbudil zvuk dieselového motoru. Vylezl jsem na palubu a přivítala mne příroda zahalená v mlze. Podbabská komora již měla otevřeno, a tak jsme ji v klidu překonali. A tak si plujeme stále vpřed.

Petr

Je ráno, jsem po snídani a vyplouváme směr Levý Hradec. Postupně se střídáme u kormidla. Zatím řídí Pavel. Jsem rád, že včerejší drobná kolize motoru náš výlet neohrozila a my si v klidu užíváme plavby.

Michal

 

Počasí se vyjasňuje a začíná být tepleji. Právě jsme projeli Troju a pokračujeme dál do centra Prahy. Nálada na lodi je stále dobrá.

Václav

 

Právě jsme projeli předposlední plavební komorou a zastavili se na svačinu. Pomalu začínáme uklízet kajuty, ve kterých jsme spali. Výlet byl skvělej, jsem rád, že jsem se ho mohl zúčastnit.

Filip

 

Po cestě zpět jsme potkali asi tři parníky, jeden remorkér a jeli jsme se podívat do zátoky, kde kotví hausbóty. Poslední zajímavost byla plavba pod Vyšehradem. Poté jsme jeli na náplavku, kde si všichni zabalili svoje věci a rozloučili se s výbornou lodí. Myslím, že to byl super výlet a někdy bych si ho rád zopakoval.  Moc bych chtěl poděkovat těm, co nám ho dovolili uskutečnit. Mám na, mysli především pana Jana Hanzla z AZYACHT.CZ, který nám loď půjčil, panu učiteli, že to zařídil a byl dobrým instruktorem a paní vychovatelce za super přístup. Tím končím tento lodní deník :-)

Petr