T-Mobile olympijský běh

Po roce jsme opět měli možnost zúčastnit se T-Mobile olympijského běhu, který se konal 20. června 2018 v pražské Stromovce. Na závodě se skvělou ideou opět panovala výborná atmosféra a byl výtečně zorganizován. Chlapci z DÚM i z výchovné skupiny při DÚM absolvovali 5 km dlouhou trať a závod dokončili se skvělými výsledky.

Velké poděkování za zprostředkování nezapomenutelných zážitků patří společnosti T-Mobile, která nám již počtvrté umožnila zúčastnit se této perfektní akce zdarma! Mockrát děkujeme!

 


Běh pro paměť národa

V sobotu 9. 6. 2018 se zájemci z řad hochů zúčastnili akce „Běh pro paměť národa“ v pražské oboře Hvězda. I přes velmi teplé počasí, které ten den panovalo, dosáhli velmi hezkého umístění; mezi více než třemi sty účastníků se všichni hoši umístili do 50. místa.

 


Návštěva Lidic

Památník v Lidicích jsme navštívili téměř v předvečer výročí jejich vypálení a tak jsme kromě stálé expozice mohli sledovat také nácvik pietního obřadu. Historické dokumenty zajímavou formou doplnily informace, které chlapci získali v programech věnovaných tématu Lidic¨v rámci výuky.