Školení probační a mediační služby

Dne 21. 9. 2023 náš navštívila Mgr. Kamila Špejrová z Probační a mediační služby. Chlapci byli seznámeni s justicí pro mládež, se službami PMS, s programy pro mladistvé, s legislativou a podrobně informováni o fungování alternativních trestů. Chlapce téma velmi zaujalo a měli hodně otázek.